2 nov 2023, 18:36

Sveriges Regionala Flyplatser gör film om värdet av att Höga Kusten Airport blir kvar

en man med väska går från ett flygplan
Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser.

En statlig enmansutredning har föreslagit att trafikplikten för Höga Kusten Airport tas bort 2027. Beslut ska fattas under vintern.

Utredningen har mötts av stark kritik från Kramfors och Sollefteå, både från politiskt håll och från näringslivet. 

Nu gör organisationen Svenska Regionala Flygplatser en film där man visar på de negativa följder det skulle få om Höga Kusten Airport skulle tvingas läggas ned.

Under torsdagen och fredagen besöker Peter Larsson, vd för Svenska Regionala Flygplatser, och filmfotografen Mikael Hedlund både Höga Kusten Airport och flera orter i Kramfors och Sollefteå.

Fr v filmaren Mikael Hedlund, Peter Larsson och Magnus Kangas, vd för Mondi Dynäs.

Fr v Urban Häggström, stabschef på I 21 Västernorrlands regemente, och Peter Larsson.

– Vi har träffat representanter för exempelvis Mondi Dynäs och I 21 Västernorrlands regemente, säger Peter Larsson och fortsätter:

– Det råder samstämmighet kring att den statliga utredningen är en ren skrivbordsprodukt och att de förslag till beslut som den innehåller är dåligt underbyggda.

Gudrun Sjödin, ordförande för Höga Kusten Airport, och Peter Larsson.

Gudrun Sjödin, ordförande för Höga Kusten Airport, tog emot Peter Larsson och Mikael Hedlund på flygplatsen i förmiddags.

– Jag tycker att det är viktigt att beslutsfattarna får en rättvisande bild av de förhållanden som råder i våra två kommuner, kopplat till flygplatsen, säger hon.

– Att Peter kommer hit och gör den här filmen ger extra tyngd åt budskapet.

”Förslaget är orealistiskt”

Janne Mellander, näringslivsutvecklare på kommunen som jobbat länge med flygplatsfrågan, anser att flygplatsutredningens förslag är orealistiskt.

– Utredningen tar inte hänsyn till att kommunerna Kramfors och framför allt Sollefteå består av många små– och medelstora samhällen och byar som är utspridda över en stor geografisk yta. Tidsredovisningarna som utredningen nämner stämmer därför inte. 
– Utredningen saknar också framtidsperspektiv, med den industriexplosion som nu sker i vårt område. Tillgänglighet är grunden för ekonomisk utveckling, fler arbetstillfällen och investeringsvilja och för att kunna rekrytera och behålla kompetens för framtiden, säger Janne Mellander.

Stor försämring

I filmen kommer Svenska Regionala Flygplatser att lyfta fram tunga argument för fortsatt trafikplikt för Höga Kusten Airport.

Det faktum att utredningen föreslår att flyglinjerna till och från Höga Kusten Airport ersättas av anslutningsbuss till och från Midlanda i Timrå, kommer att medföra väldigt stor försämring av restiderna för resenärerna i både Kramfors och Sollefteå. I filmen kommer det att illustreras av att resande från Ramsele kommer att behöva åka till Sollefteå mitt i natten för att hinna med anslutningsbussen till Midlanda.

Förstärkt hotbild

– Förutom betydelsen av flygplatsen för näringslivet, regementet och invånarna i de två kommunerna, har vi också en situation där hotbilden mot Sverige ökar markant sedan utredningen gjordes, säger Peter Larsson.

– I ett läge där Sverige är på väg in Nato med allt vad det innebär, blir Höga Kusten Airports geografiska läge och kapacitet ännu viktigare ur strategiska synpunkter.

Miljöaspekten är också intressant.
– Den befintliga järnvägen till Höga Kusten Airport möjliggör fossilfri persontrafik och fossilfria säkra transportmöjligheter av flygbränsle och fraktgods, säger Janne Mellander.

Försiktigt optimistisk

Peter Larsson säger sig vara försiktigt optimistisk för att regeringen – utifrån det som nämnts – ska fatta beslut om att trafikplikten för Höga Kusten Airport blir kvar. 

– Det har skett tidigare att förslag i statliga utredningar om flygplatsers nedläggning inte följts. Jag hoppas och tror att det blir så nu också.

– Men o m regeringen går på utredningens linje, är risken att det kommer att dröja länge innan frågan om verksamhet på Höga Kusten Airport tas upp igen.

FOTNOT: Här är en film, framtagen av Kramfors kommun och Sollefteå kommun, som lyfter fram hur viktig Höga Kusten Airport är för Sveriges totalförsvar: