20 sep 2023, 9:10

Ny rekordnotering för företagsklimatet i Kramfors kommun

Ångermanälven, Hornöberget och Högakustenbron ur ett flygplansperpektiv

Kramfors kommun fortsätter att klättra i organisationen Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. I år placerar vi oss som 134 av landets 290 kommuner, en förbättring med fyra placeringar sedan förra året. Placeringen är Kramfors bästa sedan rankingen startade 2001.

– Vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med att förbättra servicen till företagen och underlätta för dem att utveckla sina verksamheter, fortsätter att avspegla sig i företagsklimatet. Vi ser nu att vi ökar ytterligare några snäpp på rankingen och det är ett utslag av ett gott tillsammansarbete, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Vi samverkar med företagen i många sammanhang – bland annat med våra företagsfrukostar och utdelningen av företagsutmärkelser – och vi har näringslivsrådet, där vi löpande diskuterar viktiga frågor. Jag tycker att vi har tagit många stora steg i rätt riktning under de senaste åren och det vi fortsätta att göra även framöver.

Malin Svanholm berömmer de lokala företagen, som tuggar på trots alla ökade kostnader.

– Att företagen i Kramfors kommun haft bäst tillväxt i Västernorrland två år i följd enligt kreditupplysningsföretaget Syna är enormt imponerande!

Högre än riksgenomsnittet

Utifrån alla enkätsvar för årets ranking får Kramfors kommun medelbetyget 3,65, att jämföra med 3,53 i fjol.

Betyget är högre än riksgenomsnittet för kommunerna i landet som är 3,46.

Bland de områden där betyget ökat för Kramfors i år jämfört med i fjol hör upphandling, information till företagen, dialogen med beslutsfattare och tjänstemännens attityder.

Bästa delrankingfaktor i Kramfors är påverkan av brottslighet/otrygghet där kommunen rankas som 78 i landet.

”Vi jobbar brett och har en bra dialog med företagen”

– Jag är glad över att vi kliver uppåt i placeringen på ranking och det ska vi fortsätta att göra, säger Susanne Königson, tillväxt–och näringslivschef.

Hon förklarar att det ska vara lätt att utveckla, starta, driva och äga företag i kommunen. 

– Vi vill att företagarna ska uppleva att vi finns ”nära” dem när de har frågor, funderingar och idéer och att vi uppvisar handlingskraft i våra uppdrag. 

Kommunen jobbar aktivt inom fyra fokusområden som rör näringslivet och det är myndighetsutövning, upphandlingar, företagsservice och kompetensförsörjning. 

– I praktiken innebär det att vara lyhörd när vi träffar företagare och ta med synpunkter och frågor från dem att jobba vidare med internt. Vidare att jobba regionalt och lokalt – tillsammans med näringslivet – med kompetensförsörjningsfrågan, ge politiker och tjänstepersoner löpande information om näringslivets utveckling och att jobba för en grön omställning och nya etableringar. 

– Vi jobbar även med kommunikation i syfte att stärka den positiva attityden till företagande i ett bredare perspektiv och då riktar vi oss till allmänhet, kommunkoncernen och företagare. I övrigt jobbar vi för en god livsmiljö, ett hållbart samhälle med goda kommunikationer, utbyggt bredbandsnät, god folkhälsa, och fler invånare med högre utbildning, säger Susanne Königson.

Högt mål satt

Totalt svarade 105 företag i kommunen på årets enkät från Svenskt Näringsliv.

Kramfors kommun har satt upp målet att ha Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025 och har sedan 2019 gått från placering 276 till 134 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Högst rankade kommun i Västernorrland är Timrå på plats 29. Sollefteå är tvåa (112) och sedan följer Kramfors.

Här kan du fördjupa dig i allt som berör Kramfors i Svenskt Näringslivs ranking:

https://www.foretagsklimat.se/kramfors/ranking

Fakta om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år sedan 2001 mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner.

Svaren från en enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Dessa räknas sedan samman med fem statistikfaktorer – marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, jobb i kommunen och företagsamhet – till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.