28 nov 2023, 13:27

Näringslivsprofilen Leif Svanholm vill bidra till utveckling i Ullånger

en man i en glasad altan
Bygdelotsen och näringslivsprofilen Leif Svanholm.

Leif Svanholm har varit ett känt namn i det lokala näringslivet i många år. I april slutade han som vd för Skidstahus och bestämde sig då för att ”inte göra ett skit” förrän i oktober. 

Nu är han bygdelots i ett projekt som pågår fram till sommaren 2024 och som syftar till att skapa en grund för att utveckla hans hembygd Ullånger.

Det är Leader Höga Kusten som finansierar projekt på fyra platser i Ångermanland – ett i var och en av de fyra kommunerna – och i Kramfors kommun är det Ullånger som valts ut.

Under åtta månader ska en person med bra lokal kännedom, god lokal förankring och med stort förtroende från bygden sammanställa utvecklingsbehov utifrån en bred kartläggning och idéer. Leif Svanholm är den personen.

– Ullånger har ett bra geografiskt läge – man når både Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik med bil inom 30–40 minuter –, det ligger mitt i Höga Kusten, vid E4 och med bra service. Våra cirka 1 300 invånare eller vad det nu är i hela socknen, borde kunna bli fler, säger Leif.

Krävs samverkan och samarbete

Det som förr var en styrka i Ullånger – att flera drivande personer fick saker att hända, utan egentlig samverkan – är det dock inte längre.

– Tidigare var möjliggörare som ”Peppe” Sandström, ägare av klädvaruhuset, och några till garanten för att det alltid fanns något på gång. 

På den tiden – från 70-talet fram till millennieskiftet – kallades Ullånger allmänt för ”köpcentrat mellan städerna.”

– Nu är läget ett annat. Handeln har minskat och behovet av samarbete och samverkan är stort.

Därför är Leifs uppgift att samla representanter för föreningar, företag och andra verksamheter i Leader–projektet.

— Vi har med SUIF, hembygdsgården, PåKusten, skolan och företagarföreningen i det här, säger Leif.

Ullånger har potential

Nu är man inne i ett skede där alla ska bidra med idéer som ska diskuteras och prioriteras.

– Det vi kommer fram till ska läggas in i en plan där vi jobbar långsiktigt för att åstadkomma tydliga resultat. Ett givet mål är att vi, sedan detta projekt är avslutat, ska försöka hitta formerna och finansieringen för att en eller flera personer ska kunna jobba vidare med det vi fått upp på bana.

– Vi pratar också om att se över möjligheterna att kunna få till en resurs som kan hjälpa föreningar med administrativt arbete, så att de i stället kan fokusera på att utveckla sina verksamheter.

Leif menar att Ullånger har potential att både växa och uppnå ökad attraktionskraft.

– Läget kan inget ta ifrån oss och att Torbjörn Ullsten åstadkommit imponerande saker med Mjälloms Tunnbröd – med deli 1923 och deras restaurang – visat att det går att lyckas dra människor även till verksamheter lite på sidan. Gör man någonting riktigt bra kommer kunderna. Och det tänket kan vi omvandla till att även gälla annat i Ullånger.

Riskkapital och satsningar

Men Leif Svanholm anser att det – förutom lokal samverkan – är två faktorer som kommer att vara viktigare än andra för att Ullånger ska lyfta sig:

– Dels måste det till olika former av riskkapital, dels måste det finnas personer som är villiga att jobba hårt för att rörelser ska bli lyckosamma.

– Förhoppningsvis kan det här projektet utkristallisera sådana satsningar och göra så att enskilda individer och företag säger sig vara villiga att gå in med pengar och andra resurser.