13 okt 2023, 14:23

Bra samarbete kring företagsfrukostar mellan kommunen och företagarorganisationerna

två leende män tittar mot kameran
Micael Gabrielsson (t v), Kramfors Stadshotell och ledamot av Företagarna Kramfors, och Andreas Telhammer, näringslivschef.

Inom loppet av tio dagar genomfördes fem företagsfrukostar på olika platser i kommunen, i samarbete mellan Kramfors kommun, Företagarna, Futura, Småföretagarna och Kramfors Handel.

Lägg till den företagsfrukost som Kramfors kommun och Härnösands kommun arrangerade på Hotell Höga Kusten, så blir det totalt sex mötesplatser för näringslivet hittills i höst.

– Sammanlagt har de lockat cirka 250 personer – företagare, tjänstepersoner, politiker och föreningsmänniskor – i Kramfors kommun, säger näringslivsutvecklare Mikael Berggren.

– Förutom själva innehållet på företagsfrukostarna har företagarna haft bra möjligheter att träffa andra företagare och kommunfolk, knyta kontakter, ställa frågor och boka möten för olika ärenden. Något som kanske inte hinns med så ofta annars i vardagen.

“Fantastisk chans”

Micael Gabrielsson driver Kramfors Stadshotell tillsammans med sin son Philip, och sitter även i styrelsen för Företagarna Kramfors.

– Jag tycker att det här är en fantastisk chans för alla företagare att på ett enkelt sätt få kontakt med representanter från kommunen. Men det skulle kunna vara en bättre uppslutning från företagarna, säger han.

– Upplägget har varit bra med den information vi har fått och att det har också varit intressant att en representant från ett lokalt företag och en lokal förening från varje ort varit med och informerat om sin verksamhet.

Något som Mikael Berggren håller med om.

– Vi har valt ut företag som inte så ofta förekommer i sådana här sammanhang eller i media. Och när det gäller föreningslivet är det ofta beroende av stöttning från och samarbete med näringslivet.

“Härlig stämning”

Andreas Telhammer är nyutnämnd näringslivschef och har under företagsfrukostarna presenterat sig själv.

– En härlig stämning har präglat frukostarna och det är inspirerande att träffa så många glada och positiva företagare, säger Andreas.

– Upplägget med moderator verkar ha varit uppskattat. Det tar vi med oss när vi utvärderar, för att fortsätta utveckla de viktiga mötesplatser som företagsfrukostarna är.

Den 16 november – på kvällstid – blir det Öppet hus på Näringslivsenheten i samarbete med Företagens vänner.