19 okt 2023, 11:55

Avstamp för dialog mellan näringslivet och skolan kring företagsklimatet

ett antal personer runt en U-format bordskonstellation lyssnar på en kvinna
Anki Johnson talar om skolans läge och utmaningar under tisdagens möte på Sandö.

Skolans utmaningar och möjligheter att bidra till företagens kompetensförsörjning är en viktig del av företagsklimatet i kommunen. I tisdags bjöd därför kommunen och företagarorganisationen Företagarna in till en träff på Sandö, för dialog och information kring skolfrågor.

– Det är både vår och företagens vilja att vi ska hitta gemensamma kontaktytor för att prata om sådant som rör skolans förutsättningar och möjligheter till samverkan, säger Anki Johnson, förvaltningschef för Bildningsförvaltningen.

Hon ledde mötet och hade med sig verksamhetscheferna Elisabet Sjödin (förskola), Stefan Karlstedt (grundskola) och Cecilia Borgh (vuxenutbildning, gymnasieskola och arbetsmarknadsenhet).

Tydlig bild

Tillsammans gav de fyra skolrepresentanterna information om bland annat elev– och födslotal, beslutet om en ny förskola i Kramfors, pågående och kommande utredningar om olika verksamheter och vilka grundläggande regler och förutsättningar som man har att förhålla sig till.

– Det var viktigt för mig att ge företagarna en tydlig bild av läget, för att skapa förståelse för både nutidssituationen och det vi ser framför oss kommande år, säger Anki Johnson.

Ett lovande avstamp

Torbjörn Ullsten, vd för Mjälloms Tunnbröd och engagerad i Ullångers företagarförening, var en av de företagare som var med på mötet.

– Jag hade nog förväntat mig mer av dialog och mindre av information från skolchef och verksamhetsledare om förutsättningarna och förhållningsregler för skolan, där det allra mesta redan var känt för oss, säger han. 

– Det kändes lite som ett antiklimax.

Anki Johnson har förståelse för detta.

– Men det kändes viktigt att ge så fullständig information som möjligt. 

Hon hade gärna sett att fler företagare kommit.

– Men jag betecknar ändå detta som ett lovande avstamp för fortsatta samtal med näringslivet, där vi gemensamt arbetar med kompetensförsörjningen. Vi kan exempelvis försöka jobba mer med praktikplatser och anpassningar som matchar företagens behov. Samarbetet kan också gynna skolans arbete med studie– och yrkesvägledning.

– Jag tycker också att det är intressant att vi hittat ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen och Samhällsavdelningen med Näringslivsenheten, kring det som rör företagsklimatet i kommunen, säger Anki Johnson.

Åstadkomma handlingskraft och verkstad

Med på tisdagens möte på Sandö var både tillväxtchefen Susanne Königson och näringslivschefen Andreas Telhammer.

— Förhoppningen är att vi tillsammans med näringslivet samspelar om en framtida rekryteringsbas och att vi tillsammans åstadkommer handlingskraft, verkstad och action, säger Susanne Königson.

Hon tyckte att tisdagens dialog öppnade upp för ett närmare samarbete och ser fram emot konkreta förslag som ger resultat både på kort och lång sikt.

– Skolans utveckling är viktig för företagsklimatet och det känns inspirerande att nyfiket utforska fördjupade samarbeten mellan skola och näringsliv, menar Andreas Telhammer.

Torbjörn Ullsten hoppas och tror är att man framöver kan fortsätta att träffas för att ha mer av konstruktiva diskussioner.

– Kanske är Näringslivsrådet – som jag sitter med i – ett forum dit skolfrågor kan lyftas upp för dialog. Från näringslivets sida finns det en vilja att kunna påverka och vara mer delaktig i skolans utveckling, säger han.

Kroka arm övergripande och lokalt

Anki Johnson välkomnar en dialog på lokal nivå mellan rektorer och företagare om enskilda frågor och verksamheter.

– Jag avslutade mötet med att ställa frågan hur vi kan kroka arm både på övergripande nivå och lokalt. Därifrån fortsätter vi nu framåt.

På tisdagens möte närvarade också Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande, och Ida Stafrin (C), oppositionsråd. Likaså näringslivsutvecklaren Mikael Berggren.