2 okt 2023, 13:54

Andreas Telhammer är ny näringslivschef

en leende man och kvinna i höstlig utemiljö
Andreas Telhammer och Susanne Königson.

Andreas Telhammer är ny näringslivschef på Kramfors kommun. 

Han har en bakgrund som företagare och innan han anställdes av kommunen var han platschef för Hushållningssällskapet i Nordvik. Sedan i somras bor han med sin familj i Häggvik, Nordingrå.

– Jag tillträdde i våras som enhetschef för Näringslivs– och utvecklingsenheten och har haft förmånen att få god tid på mig att lära känna organisationen och mina medarbetare, innan jag klev in i rollen om näringslivschef, säger Andreas.

– Min koppling till den här kommunen är stark. Jag tillbringade alla lov och somrar i Nordingrå under min uppväxt och att flytta hit var ett naturligt steg. 

Stora tillgångar

Erfarenheterna av gröna näringar och engagemanget för landsbygdsutveckling ser han som stora tillgångar.

– Nu ska jag lära känna kommunens näringsliv ännu bättre och möta och lyssna på företagare i olika sammanhang, säger han.

Andreas kommer bland annat att vara med på de fem företagsfrukostarna i oktober på olika platser i kommunen och även vara mer aktiv i Näringslivsrådet från och med nu. Han kommer också att leda den samverkansgrupp inom kommunen där hans egen enhet ingår tillsammans med Miljö– och Bygg och Tekniska enheten.

Företagsklimatet högt prioriterat

– För att fortsätta bygga vidare på den fina grund vi skapat tillsammans med det lokala näringslivet, ska vi jobba både internt och externt med att skapa goda förutsättningar för företag. Både för de befintliga företagen att satsa och för nya företag att kunna etablera sig.

– Företagsklimatet kommer att prägla det mesta som jag kommer att ägna mig åt i min nya roll, säger Andreas Telhammer.

Kramfors har sedan tidigare satt som mål att ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. 

I den senaste rankingen av företagsklimatet i landets 290 kommuner nådde Kramfors plats nummer 134, vilket är den bästa noteringen för kommunen sedan Svenskt Näringsliv startade rankingen för 22 år sedan.

Viktiga satsningar på kompetensförsörjning

Kramfors är en företagstät kommun med över 2 000 företag. Många av dem är små– och medelstora, men här finns också några större företag – till exempel Mondi Dynäs och SCA Bollstasågen – som gjort och gör stora investeringar i sina verksamheter.

– Nyckelfrågan för en positiv utveckling är kompetensförsörjningen. Inom det området kommer vi inom kort att kunna presentera några spännande projekt, där vi både kommer att verka lokalt och regionalt för att lyfta Kramfors fördelar och intressen, förklarar Andreas Telhammer.

Susanne Königsons roll mer renodlad

Den nye näringslivschefen efterträder Susanne Königson som under ett antal år både varit tillväxt– och näringslivschef och även haft ansvar för samhällsbyggnadsfrågorna.

– Jag kommer även fortsättningsvis att ha det övergripande ansvaret för enheterna Näringsliv– och utveckling samt Kultur– och Fritid men kan nu jobba mer renodlat med tillväxtfrågorna, säger Susanne Königson.

– Andreas kan nu lägga större fokus på det som specifikt rör näringsliv och samhällsbyggnad. Jag tror på Andreas och önskar honom varmt lycka till med uppdraget!