30 nov 2023, 16:18

30-årsjubilerande Höga Kusten Teknikresurs går mot nytt omsättningsrekord

en leende man intill en roll-up med information om hans företag
Stefan Andersson.

Stefan Andersson startade Höga Kusten Teknikresurs 1993. Då var det ett enmansföretag, drivet av den konsultande ingenjören från Svartnora.

30 år senare är antalet medarbetare lika många som företagets verksamma år och nästa år kommer omsättningen att passera 100 miljoner kronor med råge.

– Jag hade ingen tydlig plan för hur jag ville att företaget skulle utvecklas när jag startade det, erkänner Stefan Andersson.

– Men de senaste sex åren har vi haft en strategi för hur vi vill växa och den har gett ett väldigt fint resultat.

Viktiga, lokala underleverantörer

Höga Kusten Teknikresurs är ett företag verksamt på en internationell marknad och har produkter som är Europaledande inom träförädling för sågverksindustrin. 

Det utsågs till årets tillväxtföretag i Västernorrland 2019 på Sundsvall Business Award och vann utmärkelsen Årets Gasell i Västernorrland 2019 på Dagens Industri–galan i Umeå.

Lokalerna i Svartnora har byggts ut i omgångar. Länge hade företaget sin bas i Stefans eget hem, men 2013 uppfördes en helt ny byggnad med både kontor och lager (bilden).

– Vi har också en verkstad här men anlitar olika underleverantörer i tillverkningsprocessen. Styrnäs Mekaniska i Nyland och Hamek är viktiga lokala samarbetspartners tillsammans med exempelvis Mactech i Örnsköldsvik. De är högkompetenta leverantörer som varit viktiga för vår utveckling, säger Stefan.

Bortsett från tillverkningen av maskindelar gör Höga Kusten Teknikresurs allt i den egna verksamheten; konstruktion, montage, produktutveckling, projektledning, utbildningar och underhåll på plats hos kunderna.

– Vår lyhördhet, flexibilitet och nära samarbete med våra kunder gör att vi skapat väldigt tajta relationer med dem.

– Eftermarknaden är oerhört betydelsefull och där är vi också duktiga. Det och att vi hela tiden satsar på ny teknik och tänker nytt i alla led är stora framgångsfaktorer.

Mot ny rekordomsättning

2020 omsatte Höga Kusten Teknikresurs cirka 50 miljoner kronor. 

Under pandemin skedde en kraftig tillväxt.

– I år omsätter vi 90 miljoner kronor och 2024 kommer vi att nå cirka 125 miljoner kronor. Vi har orderböckerna fulla en bit in på 2025, säger Stefan.

Anläggningarna för högkapacitetskantningar är ansedda som de bästa i Europa och eftertraktade av sågverken.

– Det finns standardmoduler i var och en av dem, men ingen anläggning är den andra lik. De kan vara från 40 till över 100 meter långa och utformade helt och hållet efter de unika förutsättningar som finns och de krav som kunderna har.

Kontor på flera orter

Företaget har kontor i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Bollnäs. Främsta skälet till det är att underlätta kompetensförsörjningen.

– Vi har många medarbetare som jobbar här i Svartnora och flera har flyttat till kommunen från andra platser i Sverige, bland annat Söderhamn. Svartnora ligger faktiskt ganska centralt. Det är bara några mil till Kramfors och Härnösand och att pendla från Örnsköldsvik och Sundsvall tar under en timme.

– Men våra kontor gör att vi kan attrahera även dem som inte vill flytta eller pendla. Vi är en attraktiv arbetsgivare ­– både vår platta organisation och vår produktveckling lockar duktigt folk – men det är viktigt att våra medarbetare kan verka även på distans.

Kompetensförsörjningen är dock ett problem, medger Stefan.

– Vi söker ständigt efter både ingenjörer och verkstadspersonal med ljus och lykta. För att ta nya steg måste vi få in fler medarbetare. Jag tror att vi kommer att lyckas med det. Det har vi gjort hittills. Men vi får lägga allt större resurser på just det.

Sålt till Storskogen

Grundaren Stefan Andersson har fortfarande kvar ett visst delägarskap i Höga Kusten Teknikresurs, men företaget ägs sedan i januari till största delen av börsnoterade Storskogen. En koncern som omsätter över 36 miljarder kronor.

– Vi ingår som ett av sju bolag i en av Storskogens företagsgrupper som heter ARAT Group. Vi är alla verksamma inom samma bransch och kan dra nytta av varandra, säger Stefan som också lämnat över rollen som vd till Andreas Fälldin.

– Jag är numera marknadschef och teknisk chef. Det här känns sammantaget väldigt bra, både för mig personligen och för företagets framtid.

Känner du dig lika inspirerad och engagerad nu som tidigare?

– Ja, skrattar han, det gör jag och det är faktiskt galet. Men så är det. Min entusiasm för att bidra till Höga Kusten Teknikresurs utveckling är lika stark som någonsin.