31 aug 2023, 11:24

Stort fokus på kompetensförsörjning och utveckling vid välbesökt företagsfrukost

Fem personer på en scen med hundra personer i lokalen
Tobias Wikström intervjuar tillväxtcheferna och kommunstyrelsernas ordföranden under morgonens företagsfrukost.

Utveckling, utmaningar, samverkan och kompetensförsörjning var fyra återkommande ämnen vid morgonens företagsfrukost på Hotell Höga Kusten. En mötesplats för näringslivet, gemensamt skapad av Kramfors kommun och Härnösands kommun. 

– Under senare år har samarbetet mellan våra kommuner stärkts, konstaterade Malin Svanholm (S) och Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors respektive Härnösand.

Många personer från olika verksamheter var uppe på scenen under den timme som företagsfrukosten pågick. 

Först av alla var Mia Karlsson, avgående vd för Höga Kusten Destinationsutveckling, som i höst efterträds av Mattias Petersson.

— Jag känner att vi under de senaste åren stärkt Höga Kusten som varumärke och bland annat jobbat upp en lägereldskänsla som skickar bra signaler både internt och externt. 

– Det finns en stark grund att jobba vidare ifrån och jag är stolt över det som vårt lilla gäng på destinationsbolaget har åstadkommit.

Höga Kusten som ett starkt varumärke pratade också Olle Lidgren (bilden ovan) om. Han är projektledare för Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten, som bland annat tagit fram en verktygslåda som företag i området kan använda för att attrahera medarbetare.

– Det handlar om att dra nytta av Höga Kusten som varumärke i arbetet med att klara det kompetensbehov som finns i olika branscher, sa Olle.

– Mondi Dynäs är ett av de företag som gjort det på ett framgångsrikt sätt.

Olle menar att det finns stora fördelar i att fokusera på mjuka värden som kreativitet och hållbarhet.

– Det tilltalar inte minst kvinnor.

Bra utveckling

Även Mats Löfroth, ägare av Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell, berörde kompetensbehovet under sina minuter på scenen.

– Vi använder oss både av Höga Kusten när vi rekryterar och jobbar även med skolorna i Härnösand och Kramfors för att skapa lärlingsplatser och på det sättet utbilda och intressera unga människor för den spännande hotell– och restaurangbranschen.

Mats beskrev några av planerna för framtiden – däribland en camping – och avslöjade att Hotell Höga Kusten tredubblat både omsättningen och antalet anställda sedan han köpte verksamheten 2005.

– Nu har vi haft samma utveckling för Björkudden men detta på bara tre–fyra år.

I höst tas fyra snabbladdstationer och tio distansladdstationer för personbilar i bruk på Hornöberget, i samarbete med företaget Eviny.

– Det är en viktig satsning för att motsvara de behov som våra gäster har och som finns generellt i Höga Kusten, sa Mats Löfroth.

– Ett annat stort behov i det här området är fler attraktiva boenden. Gärna lägenheter, som folk i övre medelåldern kan flytta till. Då skulle vi även få fler hus till salu som kan intressera unga familjer.

Ny butik

I Hälledal öppnas i september en Tempo–butik av Anna Olsson och Charlotte Dahlberg. Två kvinnor med hjärta för bygden som vill återinföra den service som saknats sedan den senaste butiken lades ned.

– Vi bestämde oss för att ge det en chans, lyckades få ihop ett extra startkapital via en lyckad crowdfunding (läs: gräsrotsfinansiering av privatpersoner och företag) och även om vi haft många hinder på vägen är vi nu snart vid dagen då vi kan öppna, sa Charlotte.

Tempo i Hälledal kommer att bli en så kallad semibemannad butik, det vill säga både ha bemannade öppettider och tider så kunder kan handla via självbetjäning.

Innan företagsfrukosten avrundades med ett panelsamtal med kommunstyrelsernas ordföranden och tillväxtcheferna Susanne Königson, Kramfors, och Uno Jonsson, Härnösand, gavs information om två kommande arrangemang:

* Landsbygdskonferens Höga Kusten 2023 som sker i Kramfors den 21–22 september.

* Fokusmässan 2024 som genomförs i Härnösand den 3–4 maj.

Båda kan du läsa mer om på respektive kommuns hemsida.

Samverkan över kommungränserna

Panelsamtalet kom att kretsa kring både de utmaningar som finns och vikten av att samverka ännu mer över kommun– och landskapsgränserna.

– Vi har våra egna mål i varje kommun men vi har mycket att vinna på att hjälpa varandra och samarbeta och jag tycker att vi blivit duktigare på det under de senaste åren, sa Andreas Sjölander.

Han fick medhåll av både Malin Svanholm och tillväxtcheferna.

– Att vi stå här idag på en gemensam företagsfrukost är ju ett av bevisen för att vi kan dra nytta av varandra, sa Uno Jonsson.

Malin Svanholm gav exempel på tillfällen då flera kommuner gjort gemensam sak – ”som när vi och Härnösand krokade arm med Sollefteå om nya regementen och som ledde till att vi fick I 21 i Sollefteå” – och att det nu också sker i kampen för civilplikts– och totalförsvarsetableringar. Där Sandö pekas ut som en fördelaktig plats för sådana.

– På vägen hit till Hotell Höga Kuten såg jag fem byggkranar. Det ger mig stark framtidstro, sa Andreas Sjölander.

Moderator – och en lysande sådan – under företagsfrukosten var Tobias Wikström.

– Förutom själva programmet är det här ett väldigt bra tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter, sa Susanne Königson.