30 aug 2023, 14:56

Ökat antal resenärer till och från Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport med ett plan intill huvudbyggnaden

Antalet resenärer till och från Höga Kusten Airport ökar.

Under perioden januari-juli 2023 har Amapola haft drygt åtta procent fler passagerare på linjen Höga Kusten Airport – Arlanda jämfört med samma period förra året.

– Det är mycket glädjande och ökningen förklaras både av ökat antal affärsresenärer och resande kopplade till det nya regementet I21 i Sollefteå, säger Per Enroth, vd för Höga Kusten Airport.

– Jag tror att vi kan förvänta oss en fortsatt ökning för resten av året.

Sammanlagt hade Höga Kusten Airport 4 650 resenärer perioden januari-juli i år.