27 jun 2023, 19:24

Jonas Hörnfeldt – en viktig resurs i många stora projekt i Docksta

leende man i keps
Jonas Hörnfeldt.

Jonas Hörnfeldt har jobbat med tunnelprojekt vid norra länken i Stockholm och med stora fjällstugeområden i Björnrike.

Han har varit anställd av nationella entreprenörsföretag, men är numera sin egen. Jonas har en anställd medarbetare och en maskinpark som byggts upp de senaste åren för att klara alla de uppdrag som Docksta Maskin har anlitats för. Nästan alla på hemmaplan. 

För i Docksta har det hänt mycket som krävt ett proffs på mark– och grundarbeten.

— Jag har haft bolaget sedan 2007 och är glad över att inte längre behöva veckopendla till jobb, säger Jonas.

Däremot gav det båda värdefulla erfarenheter och ökade kunskaper att vara involverad i många stora byggen genom åren.

– Tack vare dem har jag också gått ifrån att bara vara utförare till att ha rollen som projektledare när det är önskvärt.

Det var vid ett av projekten norrut som han fick kliva in och ersätta den projektledare som ursprungligen hade fått uppgiften.

– Det blev bara så, när det inte fungerade som det skulle och det fanns ett pressat tidsschema som hotade att spricka. Med så mycket pengar på spel fick jag ansvaret i stället, vi rodde projektet i hamn och så rullade det på med andra stora uppdrag.

Jobbar på hemmaplan

Men att lämna familjen på söndagskvällarna, åka till byggarbetsplatserna många mil bort för att sedan komma tillbaka igen efter fyra–fem dagars intensivt arbetande, blev till sist alltför krävande.

– Då bestämde jag mig för att prova med att bara jobba i Docksta med närområden.

Något som har gått alldeles förträffligt.

– Jag har haft fullt upp i stort sett hela tiden, kunnat anställa medarbetare och investera i maskiner och fordon. Kunderna är alltifrån privatpersoner som vill ha hjälp med enkla grävjobb eller dräneringar, till föreningar företag och kommunen.

Många stora projekt

Docksta är en av de samhällen i Kramfors kommun där det satsats mest inom främst besöksnäringen sedan Höga Kusten blev en destination 2014.

– Det har gynnat mig och andra lokala företagare, konstaterar Jonas Hörnfeldt.

Några exempel på uppdrag där Jonas engagerats är rastplatsen vid naturum Höga Kusten, gång– och cykelvägen mellan Docksta och Ullånger, FriluftsByn och Skuleberget Havscamping och gästhamn vid Veåsand.

– Det bästa med Jonas är att det aldrig är några problem, säger Fredric Wedin (bilden ovan), ägare av havscampingen och gästhamnen.

– Han är en MacGyver*–figur som är helt okomplicerad och prestigelös som person. Bästa sorten när man vill driva fram saker. Ingenting är omöjligt för honom.

Docksta Sko är mitt uppe i bygget av en ny skofabrik.

– I vår fabrikssatsning vid Skuleberget har vi använt oss uteslutande av lokala hantverkare och det har varit ett framgångskoncept, säger Lisa Edin (bilden ovan), vd på Docksta Sko. 

– Docksta Maskin anlitades för vårt omfattande markarbete och det sköttes med bravur. Kompetent, flexibelt och lösningsfokuserat. Ett tryggt och värdefullt samarbete som vi sätter stort värde på. 

Linbanan en stor utmaning

Det allra största och mest komplexa projektet i Docksta hittills var dock bygget av den nya linbanan på Skuleberget, där Jonas var platschef.

– Där fick jag tänka till rejält och hela tiden hitta nya lösningar. Både för att tillgodose de höga kraven på säkerhet, att bli klar i tid och direktiven från Länsstyrelsen om att minimera ingreppen i naturen. 

– Resultatet är jag riktigt stolt över.

Här fick han både hantera oförutsedda utmaningar och skapa speciallösningar på maskinsidan.

– Min drivkraft är och har alltid varit; lös problemen, säger Jonas. Helst utan att det kostar mer för kunden eller tar längre tid.

– Och jag jobbar på timme, inte genom att räkna grovt på ett uppdrag. Det tycker jag är mest schysst, även om det innebär att jag ibland har svårt att uppskatta omsättningen i bolaget. 

”Går på export”

Framtiden ser han ljust på.

– Utvecklingen inom besöksnäringen här i området är positiv och det kan bli ännu fler och stora uppdrag kopplade till den. 

– Sedan är Docksta en ort där många vill bo och där det faktiskt byggs bostäder. Sånt blir man ju glad över, säger Jonas Hörnfeldt.

Den Dockstabaserade företagaren kommer framöver även att, för ovanlighetens skull, utföra uppdrag i en annan del av kommunen.

– Nu när jag och Tomas Ledin ska börja bygga på Lövviks Havscamping kommer Jonas att vara mitt i smeten även i det projektet. Så nu går han på export, skrattar Fredric Wedin.

* MacGyver är en amerikansk TV-serie med Richard Dean Anderson i titelrollen som började visas i svensk TV på våren 1990. Huvudpersonen Angus MacGyver är en extremt påhittig man som i sitt arbete för stiftelsen The Phoenix Foundation ofta hamnar i äventyrliga situationer. Han tvingas då improvisera fram lösningar med hjälp av de föremål som finns till hands.