12 jun 2023, 15:26

Summercamp Spelutveckling – gemensam satsning för rekrytering till dataspelsbranschen

en ung person vid en dataskärm

För andra året i rad kommer Hola Folkhögskola i samarbete med FCV Sverige, Kramfors kommun och Samordningsförbundet i Kramfors, erbjuda unga vuxna (18-29 år) möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas. Målet med Summercamp är att bryta utanförskap och skapa utbildnings- och arbetstillfällen för unga vuxna i Kramfors med omnejd.

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att finna, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet. De behöver stöd med att finna motivation och en inriktning till att närma sig arbete eller studier. 

Fördomsfri CV (FCV Sverige) är en samhällsaktör som kan ses som en kreativ lots eller en fyr som lyser upp osynliga, otraditionella vägar för unga vuxna att hitta sitt sammanhang och sin plats på arbetsmarknaden. 

Under sommaren 2022 genomförde Hola Folkhögskola i samarbete med FCV Sverige Summercamp Hola 2022 med fantastiska resultat. Av de 17 som slutförde Summercamp valde 16 att studera. Några gick direkt vidare till den två-åriga yrkesutbildningen Indiespelutveckling. Några valde att läsa upp gymnasiebehörighet på allmän kurs eller på Ådalsskolan i Kramfors. 

Attraktivt innehåll

– Vi vill matcha en spännande, snabbt växande spelvärld med innovativa, kreativa talanger som just nu av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, säger Lea Kinnunen, rektor på Hola Folkhögskola. 

– Om man ska få målgruppen motiverad och intresserad av att studera krävs ett attraktivt innehåll. Vi vill tillsammans med FCV ännu en gång erbjuda ett spännande och beprövat koncept som kan vara en väg för unga vuxna arbetslösa att hitta en sysselsättning och så småningom ett attraktivt yrke. Kreativt skapande leder inte enbart till en färdig produkt, det är också är en läkande och utvecklande process hos individen som genomför den. 

Ökat tryck från ungdomar

Ungdomsarbetslösheten i Kramfors kommun i april månad 2023 var 14,2 procent för ungdomar 18-24 år. 
– Vi ser ett ökat tryck med allt fler unga som behöver hjälp att hitta vägen till studier och/eller till egen försörjning, säger Patric Lockner, Arbetsförmedlingen.

Från politiskt håll är man mycket positiv till Summercamp Spelutveckling.

– Vår förhoppning är att fler unga upptäcker hur intressant branschen är och det här är ett ypperligt tillfälle att testa vad utbildningen innehåller och väcka intresset för att vilja bidra till dataspelsutvecklingsarbetet, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.

”Bryta negativa mönster och utanförskap”

– Det känns så viktigt att erbjuda just dessa ungdomar chansen att bryta negativa mönster och utanförskap och jag tror att Summercamp blir starten på en spännande resa för deltagarna, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

– Vi vill att ungdomarna ska känna sig behövda och delaktiga i samhällsutvecklingen genom att ta plats och inkluderas i det sociala samspelet. Jag kommer att glädjas stort med varje person som går vidare till studier eller kommer in på arbetsmarknaden, säger Susanne.

Målgruppen är unga vuxna (18 – 29 år) som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och inte har fullföljd gymnasieutbildning. Hen kan av olika skäl ha hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, och varken jobbar eller studerar. 

Läs mer om Summercamp Spelutveckling här:

https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/sommarkurser2/indiespelutveckling—introduktionskurs/