13 jan 2024, 13:12

Samverkan för hållbar samhällsomställning i Västernorrland

en mängd män och kvinnor framför en glasfasad i vintrig utemiljö
Uppstartsmöte för det nya projektet i Kramfors.

Nu samverkar och kraftsamlar länets sju kommuner för att bidra till förutsättningar för en hållbar, framgångsrik och historisk tillväxtresa i Västernorrland.

– Vi behöver ta tilllvara på möjligheterna utifrån näringslivets investeringar på över 100 miljarder kronor, som totalt kan innebära cirka 15 000 nya arbetstillfällen och en beräknad inflyttning på omkring 40 000 personer, säger tillväxtchefen Susanne Königson.

Härom dagen hölls uppstartsmötet för det nya projektet Hållbar samhällsomställning, HSO, i Kramfors, med representanter från Västernorrlands samtliga sju kommuner närvarande.

– För bästa utväxling är det samarbete som gäller och att ta vara på varandras styrkor och förmågor och att uppvisa handlingskraft, säger Susanne Königson.

– Tack Härnösand, som håller i vårt länsgemensamma arbete. Nu kör vi!