20 jun 2023, 9:23

Centrumutvecklingsgrupp har bildats – ska jobba med målbilder för stadskärnan

Flygbild över Kramfors centrum och Kramforsviken.
Flygbild över Kramfors centrum och Kramforsviken.

Hur ska framtidens centrum i Kramfors se ut? Ja, samtidigt som kommunen satsar 17 miljoner kronor på att förbättra torgmiljön, har det skapats en grupp som ska jobba med att ta fram en tydlig målbild för hur stadskärnan ska kunna utvecklas ytterligare. I gruppen ingår bland annat fastighetsägare, representanter för Kramfors Handel och kommunen.

Byggnationerna på torget pågår för fullt. Det var årtionden sedan det skedde något så omfattande arbete i centrum senast.

– Det är mycket glädjande och välbehövligt men parallellt med det behöver vi se över vad mer som kan göras, bland annat hur vi ska kunna fylla tomma kommersiella lokaler med olika verksamheter, säger näringslivsutvecklare Mikael Berggren.

Fastighetsägarnas deltagande avgörande

Kommunen har tagit initiativet till den centrumutvecklingsgrupp som nu fått i uppdrag från politiskt håll att brett jobba med att ta fram förslag till hur man långsiktigt kan åstadkomma positiva förändringar.

– Det är viktigt med en stadskärna som är inbjudande och där människor trivs och vill vara. Inte bara kommuninvånare utan även besökare. Att vi nu bidrar till att flera aktörer går samman och jobbar för en positiv utveckling av centrummiljön är en bra grund för ett framgångsrikt förbättringsarbete, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att de största fastighetsägarna ingår i den nybildade gruppen är oerhört betydelsefullt.

– Det är helt avgörande för att komma framåt i processen, säger Mikael Berggren. Vi från kommunens sida har rollen som sammankallande.

Stärka handeln och trivseln

En första sammankomst skedde i april då Kramfors besöktes av organisationen Svensk Handels näringspolitiska expert Elisabet Elmsäter Vegsö. 

– Hon gav en bild – utifrån en snabbanalys och sina kunskaper om stadskärnor och handelns utveckling – av vad som är rimligt att sikta på när det kommer till butiker och etableringar.

– Elisabet förklarade att det inte är realistiskt att tro att alla tomma butikslokaler kan fyllas med handelsverksamheter utan att man ska titta på hur andra aktiviteter och verksamheter kan stärka handeln och trivseln i centrum, berättar Mikael Berggren.

”Stark vilja och drivkraft”

Centrumutvecklingsgruppen ska ta fram en handlingsplan för åtgärder, aktiviteter och etableringar. 

– Gruppen har även representanter från dagligvaruhandeln och servicenäringen och jag upplever att det finns en stark vilja och drivkraft hos alla involverade att tillsammans göra någonting riktigt bra, säger Mikael Berggren.

– Vi kommer att ta mer hjälp av Svensk Handel och dessutom titta på andra städer och kommuner som framgångsrikt jobbat med liknande frågor.

Ställa om den mentala kartan

Förutom det omfattande torgprojektet som pågår till och med 2024 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för området Babelsberg. Planen möjliggör ett helt nytt bostadskvarter i ett av stans mest spännande lägen.

Krambo kommer att rusta upp parkeringen vid First Hotel Kramm och under 2022 var det fler som flyttade till kommunen än ifrån den.

– Det gäller i mångt om mycket om att se möjligheterna, samverka och att ställa om den mentala kartan från avveckling till utveckling, säger Mikael Berggren.