Ett vindkraftverk i en skog

Affärsmöjligheter för lokala entreprenörer i aktuella vindkraftprojekt

Renewable Power Capital (RPC) och deras samarbetspartners Stenger & Ibsen Construction (SIC) och SUVIC arbetar vidare med projekt High Coast i Kramfors och Sollefteå kommuner. Där kommer det att finnas affärsmöjligheter för lokala entreprenörer.

Byggnationen av vägnätet vid Knäsjöberget påbörjades i december och under februari månad kommer markentreprenadarbeten påbörjas till vindkraftsparkerna vid Sörlidberget, Vitberget och Storhöjden. Exempelvis trädfällning, anläggning av vägar och hårdgjorda ytor samt installation av elkablar.

För mer information och frågor, tveka inte att kontakta SIC och SUVIC:

Knäsjöberget och Sörlidberget:

Morgan Johansson, tel 070-326 70 05, e-post: moj@si-construction.com

Vitberget och Storhöjden:

Sami Ehrnsten, tel 073-028 81 47, e-post: seh@suvic.fi

Om några veckor planeras informationsmöten för entreprenörer och andra intressenter.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.