• Näringsliv
  • Notiser
  • Ullånger kan få snabbladdstation för laddfordon – Trafikverket anordnar webbinarium
1 feb 2021, 14:20

Ullånger kan få snabbladdstation för laddfordon – Trafikverket anordnar webbinarium

Trafikverket erbjuder investeringsstöd för utbyggnad av publika snabbladdstationer för laddfordon. 

Stödet gäller vissa platser i anslutning till större vägar som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el.

Investeringsstöd ges för upp till 100 procent av investeringskostnaden för att anlägga en snabbladdare vid utpekade orter.

Ansökningsförfarandet sker i form av en utlysning där vissa platser pekas ut som lämpliga för snabbladdare. 

Den aktör som då erbjuder lägsta kostnad för att anlägga en snabbladdare vinner utlysningen och får då investeringsstöd.

I den kommande utlysningen ingår Ullångers tätort i Kramfors kommun. 

Utlysningen startar den 15 februari och pågår i åtta veckor framåt. 

Det är både möjligt för lokala aktörer och nationella laddnätverksaktörer att lägga anbud. 

Nationella aktörer kan även komma att söka efter lokala markägare och partners för att hitta lämpliga lägen för snabbladdarstationer på orterna.

Biofuel Region anordnar ett webbinarie riktat mot målgrupperna för detta stöd; laddoperatörer, besöksnäringsföretag, serviceföretag, livsmedelsbutiker, drivmedelstationer, kommun, företagarföreningar med flera.

Webbinariet hålls den 11 februari kl 10.00-11.30.

Trafikverket informerar då om stödet och vilka krav som ställs.

Aktörer som deltog i förra ansökningsomgången delger sina erfarenheter.

Hur ska snabbladdaren tillgänglighetsanspassas? Johan Lagrelius, BioFuel Region, ger konkreta tips.

Möjlighet att ställa frågor om ansökningsprocess och krav.

Här anmäler du dig till webbinariet (anmälan ska ske senast den 9 februari):

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=M4ghMgsHbUiBbPF8Rxpxp2yEhu38qlVBtrb1gOBXlTFUNFdZWTIzMFNGWU45SVdFTzdaWlY4MFJOMy4u

Läs mer här:

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-snabbladdningsstationer-for-elfordon/

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk