22 nov 2020, 18:02

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020.
Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.
Detta är en statistisk sammanställning för Västernorrland och Jämtlands län, med fokus på jämförelse mellan enkätresultaten för att se hur företagen har påverkats av Covid-19 utbrottet över tid.
Du kan ta del av hela sammanställningen på rvn.se.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk