22 feb 2022, 11:35

Ny omgång av omsättningsstöd

Den 9 februari öppnade ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin.

Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna.

För att kunna söka stöd för december 2021 och januari-februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.

Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.

Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.

Ansökan är öppen till och med den 30 april.

Läs mer här:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—vasternorrland/2022-02-09-ny-ansokningsomgang-av-omsattningsstoden.html

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk