21 dec 2020, 11:26

Aktuell information till företag om stöd under covid-19

På https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset finner du samlad information om stöd till näringslivet till följd av Coronapandemin, exempelvis nedanstående.

* Omsättningsstöd till dig som driver enskild näringsverksamhetoch har fått ett större omsättningstapp. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

* Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning. https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

Korttidsarbete – tidigare kallat korttidspermittering – som innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

* Utvecklingschecken, som erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag.https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/utvecklingscheck/

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk