22 dec 2022, 10:52

“Nyföretagarcentrum har utbildat tre nya rådgivare och har nu totalt fem”

En kvinna i en galleria
Lena Nordlander. Foto: Susannhe Melin.

HALLÅ DÄR! Lena Nordlander (bilden), ordförande för Nyföretagarcentrum Kramfors Sollefteå. Hur många rådgivningar har era rådgivare genomfört under 2022?

– Vi har hållit i ett 30-tal rådgivningar. Totalt 18 kunder varav vissa fått rådgivning flera gånger än bara vid en första träff.

Vilka fler aktiviteter har ni genomfört under året?

– I våras deltog vi på Höga Kusten Företagsmässa och under hösten anordnades en Starta Eget-kurs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Den blev uppskattad av de nio deltagarna som fick ta del av bland annat företagsekonomi, självledarskap, försäkringar, marknadsföring och ekonomiska stöd. De engagerade föreläsarna är själva företagare och experter inom respektive områdena. Även Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen gästade. 

– Vi har också varit ute och informerat om Nyföretagarcentrum och vår rådgivning på sommarlovsentreprenörsutbildning, i samband med gesällbrevsceremoni i Kramfors och på Hola folkhögskola och Ådalsskolan.

Hur många rådgivare har ni?

– Under större delen av 2022 har Nyföretagarcentrum haft två rådgivare men under senare delen av hösten 2022 utbildades tre nya. Så under 2023 kommer vi att ha fem färdigutbildade rågivare som också är egna företagare och har ett starkt nätverk i det lokala området. Så fort vi lägger ut bokningsbara tider blir dom bokade och vi har hela tiden haft ett inflöde av nya kunder som hittar oss via internet, marknadsföring och Kramfors kommun. Det är ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män som bokar tider.

Och numera verkar ni också i två kommuner.

– Ja, den 26 augusti invigdes Nyföretagarcentrum i Sollefteå och vi heter numera Nyföretagarcentrum Kramfors Sollefteå. Det blev succé med 35-talet besökare som bestod av politiker och tjänstemän från Sollefteå kommun och Kramfors kommun samt aktörer från det lokala näringslivet.