28 jan 2022, 9:06

Hur många har bokat rådgivning på Nyföretagarcentrum, Ulf Öberg?

En man
Ulf Öberg, rådgivare på Nyföretagarcentrum Kramfors.

HALLÅ DÄR! Ulf Öberg (bilden), en av två rådgivare på Nyföretagarcentrum i Kramfors som öppnade tidigare i vinter. Hur har de första månaderna varit för er?

– Jag tycker att vi fått en bra start. Nästan alla tider vi har lagt ut för rådgivning har bokats. Nu jobbar vi på att nå ut till fler med att vi finns och med information om vad vi gör. Vi ska bli duktigare på att synas på sociala medier och i andra sammanhang för att fler ska hitta till oss.

Hur många personer har du haft på rådgivning för hittills?

– Tio stycken i olika branscher. Noterbart är att av dessa har nio varit kvinnor. Jag har varit ensam om att ge rådgivning hittills, eftersom min kollega Patric Svanholm haft så mycket på sin firma runt årsskiftet. Men när han också kommer att vara mer tillgänglig kommer det att finnas fler bokningsbara tider.

Vilka är de vanligaste frågorna och funderingarna?

– Det varierar ganska mycket. Allt ifrån idéer om affärsmodeller till ekonomi. Jag har gått en utbildning som ligger till grund för de råd jag ger, sedan har jag ju åratal av egna erfarenheter från att vara egenföretagare. I några fall har jag bett dem som kommit till mig, att gå hem och tänka igenom olika saker för att det ska finnas en bättre bärighet i upplägget. Det finns mycket att ta hänsyn till när man ska starta ett företag och vi vill ju bidra till att det ska gå bra, inte att det ska startas verksamheter med dåliga förutsättningar till överlevnad.

Har ni några funderingar på att utveckla Nyföretagarcentrums utbud av tjänster framöver?

– Ja, vi kan bland annat tänka oss att vara en deltagande part i starta eget–utbildningar. Sedan ser vi ett stort värde i att på sikt kunna erbjuda nystartade företag mentorskap.

Läs mer om Nyföretagarcentrum Kramfors här:

https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-kommun-foretagarna-och-det-lokala-naringslivet-startar-nyforetagarcentrum/

Du som funderar på att starta företag eller precis har startat eget, kan boka kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning här:

www.nyforetagarcentrum.se/kramfors/