17 aug 2021, 10:47

Hur har 2021 varit för dina verksamheter, Peder Svensson?

En man
Peder Svensson.

2020 var ett tufft år för hotell- och restaurangbranschen. En som kan intyga det är Peder Svensson (bilden) som driver flera verksamheter i den branschen. Men hur har 2021 varit?

– Jag är mycket tacksam för att vi har klarat oss igenom stålbadet. Det har varit enormt jobbigt, men sommaren har varit magisk för oss. Det har varit en stor utmaning att rekrytera personal, men vi har lyckats dubbla antalet anställda jämfört med innan pandemin och förhoppningen är att vi ska kunna behålla flertalet av dem för framtiden.

Hur har det gått för var och en av dina verksamheter?

– Överlag väldigt bra. Ullångers Hotell & Restaurang har varit fullbelagt under hela juli och större delen av augusti och vi ser även en tydlig ökning för juni. I Lövvik har vi haft över 100 procent ökning i restaurangen vilket ju är helt fantastiskt! Björnstugan har haft bra med gäster hela tiden, både på dagtid, kvällar och helger. Nytt för i år var att vi drivit restaurang även i Bönhamn och där har det varit väldigt bra tryck. Vi kommer att ha öppet där ett tag till, eftersom vi ser att det fortfarande rör sig många besökare i området.