13 aug 2021, 8:18

Har det varit en bra sommar för Docksta Järn?

En man
Kenneth Flodin.

I fjol, när pandemin startade, inleddes en kraftig ökning av hemmaprojekt. Hur många altaner som byggdes under 2020 skulle vara intressant att veta. Har det fortsatt på den linjen i år, Kenneth Flodin (bilden) på Nylands Trä som bland annat driver Docksta Järn?

– Ja, trenden med flitigt hemmasnickrade har fortsatt. Detta trots att det skett extrema prishöjningar på till exempel virke, markisolering och armering på grund av hög efterfrågan och bristande tillgång.

Hur har det påverkat Docksta Järn?

– Vi var förutseende och fyllde upp våra lager rejält inför säsongen så att vi jämfört med många av våra kolleger i branschen haft god materialtillgång. Det gäller både våra butiker i Docksta, Kramfors och Nyland. Många av de stora byggvaruhusen har fått slut på material och det har varit väldigt långa leveranstider från leverantörerna.

Har det inneburit att ni fått en del nya kunder?

– I Docksta hart vi fått många nya kunder från Bjästa, Köpmanholmen och Örnsköldsvik av just den anledningen. Det har snurrat på riktigt bra.