4 maj 2023, 7:59

“Behovet av Höga Kusten Airport kommer att öka under de kommande åren”

En man med varselväst och solglasögon pratar i telefon.
Per Enroth.

HALLÅ DÄR! Per Enroth (bilden), vd för Höga Kusten Airport, som i en ny kampanj marknadsför snabba, trygga och prisvärda resor till och från Arlanda. Vilken är bakgrunden till det?

– Dels att vi har en attraktiv tidtabell med två avgångar dagligen till Arlanda, dels att flyget borde vara ännu intressantare nu när det sker många banarbeten på järnvägen mellan Kramfors och Stockholm som påverkar tågtidtabellerna.

Hur har resandet till och från Höga Kusten Airport varit hittills under året?

– Året började bra, sedan hade vi en markant ökning av passagerare under februari, en liten minskning under mars men sedan dess har kurvan pekat uppåt igen. Nu inleds snart sommarsäsongen för besöksnäringen och det händer intressanta saker inom näringslivet i vår närhet. Det gör att det finns anledning att se optimistiskt på de kommande månaderna.

En statlig utredning föreslår att trafikplikten för Höga Kusten Airport ska tas bort 2027. Hur kommer ni att agera där?

– Det pågår ett gediget arbete på bred front och i samarbete med flera aktörer för att lämna ett remissvar under maj månad. Vi kommer att visa på att utredningens förslag är dåligt underbyggt och att det i stället finns mycket som pekar på att behovet av vår flygplats kommer att öka under de kommande åren. Inte minst genom den ökande verksamheten på Västernorrlands regemente I21 i Sollefteå.

FOTNOT: Här hittar du de aktuella tidtabellerna för Höga Kusten Airport: https://www.hogakustenairport.se/tidtabell/