18 okt 2022, 8:41

Workshop för att ytterligare förbättra företagsklimatet i Kramfors kommun

Flera personer runt ett konferensbord

I går träffades representanter för Kramfors kommun, företagarorganisationer och politiker för en workshop om det lokala företagsklimatet. De idéer och synpunkter som framfördes kommer att användas som underlag för att tillsammans och målmedvetet bidra till att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Fyra samarbetsområden behandlades:

* Vad behöver göras för att tillsammans locka arbetskraft till kommunen?

* Vad behöver göras för att tillsammans bättre matcha utbildningsmöjligheter med lokala behov hos näringslivet?

* Vad kan göras tillsammans för att förbättra de attityder som företagaren möter i vardagen?

* Hur kan vi tillsammans utveckla informationskanalerna mellan Kramfors kommun (organisationen) och näringslivet?

Hela workshopen präglades av stort engagemang och intressanta diskussioner. Det finns åtskilligt att ta med sig i det fortsatta arbetet.