21 dec 2022, 8:02

Varumärket Höga Kusten ska bidra till ökad kompetensförsörjning

Högakustenbron, Hornöberget och Ångermanälven
Högakustenbron, Ångermanälvens mynning och Hornöberget med Hotell Höga Kusten.

Genom att använda varumärket Höga Kusten har kommuner och näringsliv tillsammans och med framgång lockat många, nya besökare till destinationen. Nu ska det starka varumärket även användas för att locka ny kompetens.

– Vi vill tillsammans med företagen attrahera både nationell och internationell kompetens att bo och arbeta i Höga Kusten, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun.

Kramfors kommun är projektägare för ”Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten”. 

Projektet pågår från den 1 april i år till 31 oktober 2023 och finansieras av alla fyra kommuner i Höga Kusten.

– Det finns ett stort behov hos de lokala arbetsgivarna av ny kompetens och genom att gemensamt använda Höga Kustens varumärke tror vi att chanserna ökar betydligt för att intressera människor för det vi har att erbjuda, säger Susanne.

Samverkan för ökad attraktionskraft

Företagen i Höga Kustens Industrigrupp, HKIG, har sedan länge rekryterat tillsammans genom att kombinera spännande karriärsmöjligeter med platsens livsmiljö. 

Nu ska fler aktörer, näringslivet och kommunerna samverka kring detta för att få en ökad attraktionskraft.

I första skedet av projektet har befintliga insatser inventerats och man har undersökt vilket behov det finns av samverkan och kommunikation för att locka ny kompetens, både nationellt och internationellt.

Behovsanalysen visade att det saknades en verktygslåda för employer branding utifrån platsvarumärket, samt berättelser om varför Höga Kusten är den bästa platsen att jobba och leva i. Tillsammans med näringslivet tas det därför fram texter, foton och filmer som lyfter personer som bor och jobbar i olika branscher, samt material som kan vara till hjälp när man ska rekrytera folk som inte har kännedom om varken kommunerna eller företagen i Höga Kusten.  

Mondi Dynäs ett gott exempel

I Kramfors kommun är Mondi Dynäs ett gott exempel när det gäller att beskriva sig som en intressant arbetsgivare med både spännande, globala jobb och god livsmiljö i Höga Kusten. 

Mondis kampanj under 2022 för att attrahera kompetens har lett till att ett 40-tal kvalificerade tjänster som utannonserats nu är tillsatta.

Nu ska andra företag inspireras av Mondi. 

Hotell Höga Kusten med Hotell Björkudden är ett av de företag som ska intervjuas kring vilka hjälpmedel de behöver för att använda platsvarumärket för en lyckad rekrytering.

– Eftersom vi hela tiden växer har vi alltid ett stort behov av medarbetare med rätt kompetens. Vi ser fram emot att få fler verktyg än dem vi redan har för att locka duktiga personer till Höga Kusten, säger Fredrik Björk, restaurangchef på Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang.

Nytt event ska attrahera kompetens till Höga Kusten

Kommunikationen som tas fram i projektet kommer bland annat att användas på nya eventet ”Nature´s calling” på FriluftsByn vid Skuleberget den 3–5 februari 2023. Där kommer representanter från Höga Kustens industri, IT– och spelbransch att finnas på plats. 

Under 2023 kommer även marknadsföring av andra branscher och offentlig sektor att göras tillsammans med berörda aktörer. 

Höga Kusten som plats för att jobba på distans – eller i co-workingmiljö – är ett av de områden som ska synliggöras. 

Målsättningen med projektet är att samarbetet mellan kommuner och näringsliv ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt. 

Läs mer om projektet här:

www.kramfors.se/kommun–demokrati/kramfors-utvecklar/talangattraktion-for-kompetensforsorjning-i-hoga-kusten.html

Läs mer om eventet ”Nature´s calling” här:
https://naturescalling.se/