29 maj 2024, 13:08

Välbesökt företagslunch på Hotell Kramm

ett 50-tal sittande personer i en lokal

Dagens företagslunch på Hotell Kramm var välbesökt. Över 50 personer kom för att få veta mer om hållbarhet, innovation, sökbara stöd och hur Kramfors ska bli en ännu attraktivare kommun.

Lunchen arrangerades av Näringsliv- och Planeringsavdelningen på kommunen, i samarbete med Almi – som bjöd deltagarna på lunchen –, BizMaker och Region Västernorrland.

Almi redogjorde för vad de kan erbjuda företag i form av kostnadsfri rådgivning och hur man kan komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

BizMaker beskrev hur viktigt det är att jobba aktivt med innovationsmål, för att öka tillväxten.

Region Västernorrland informerade om olika företagsstöd, villkoren för dem och vilka summor det kan handla om.

Innan lunchen avslutades med mingel och frågestund, berättade näringslivschef Andreas Telhammer övergripande om pågående och kommande projekt för att göra Kramfors stad attraktivare, att det startats ett utvecklingsprojekt för Nordingråvallen, att flyttnettot för kommunen är positivt – både för kvartal ett och inledningen på kvartal två – och att det är angeläget att “vara på tårna” för att ta vara på möjligheterna som skapas kring stora investeringar i länet.

– Vi kan bli 40 000 fler invånare i Västernorrland och det måste vi dra alla fördelar vi kan av, sa Andreas Telhammer.