7 jan 2021, 8:44

Under 2021 fortsätter vi att hjälpa och underlätta för företag i Kramfors kommun

Vinterlandskap vid ett sund

Alla har påverkats av Coronapandemin och tvingats anpassa sig till de förändringar i vardagen som den fört med sig.

Kramfors kommuns näringslivsenhet är en resurs för företag och föreningar, bland annat genom att bistå med hjälp med ansökningar av olika stöd. 

Vi har också vår Företagsservice som är till för alla företag i kommunen, där Marcus Grönlund och Janne Mellander är ansvariga.

Under 2021 kommer vi att fortsätta att stötta, hjälpa och underlätta för företag och föreningar.

Kontakta oss gärna!

Vi nås antingen via:

foretagsservice@kramfors.se

eller vår e-tjänst:

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/overview/258.

Vi finns här för dig! 

SUSANNE KÖNIGSON

Tillväxt– och näringslivschef

MARCUS GRÖNLUND

Näringslivsutvecklare

JANNE MELLANDER
Näringslivsutvecklare

MIKAEL BERGGREN

Näringslivsutvecklare

OLOF WIGREN

Kommunikatör

ANDREAS GYLLING

Landsbygdsutvecklare