18 dec 2020, 15:26

“UF-företagen behöver fler duktiga företagare som rådgivare”

En kvinna
Sofia Wolfenstein, Ung Företagsamhet Västernorrland.

Att få ungdomar att testa idéer och prova på företagande, är ett av målen för den nationella organisationen Ung Företagsamhet.

För många är det en väg in i entreprenörskap och en långvarig företagsverksamhet även efter skoltiden.

De senaste åren har antalet UF–företag i Västernorrland ökat.

– Det tycker vi är enormt roligt och ett tecken på att intresset för att bli entreprenör växer sig allt starkare, säger Sofia Wolfenstein från Kramfors, projektledare på Ung Företagsamhet Västernorrland.

För att stimulera till fler UF–företag hänger mycket på engagemanget och drivet hos lärarna i gymnasiet.

– Deras attityder och på vilket sätt de inspirerar eleverna, är i många fall direkt avgörande för beslutet att satsa på ett UF–företag. 

– Därför är det viktigt att vi kan få så många lärare som möjligt att förstå hur stor betydelse de har i den här frågan och hur angeläget det är att vi tillsammans stimulerar ungdomar att prova på hur det är att driva UF-företag, säger Sofia Wolfenstein.

Hon framhåller också att det inte bara gäller vissa program på gymnasiet utan UF-företagande passar på samtliga gymnasieprogram.

– En annan enskilt viktig faktor är att få fler företagare i kommunen att vilja vara rådgivare och mentorer till UF–företagarna. Att duktiga företagare stöttar, delar med sig av sina erfarenheter och råd är guld värt för eleverna, säger Sofia Wolfenstein.

I år finns det 948 gymnasieelever som driver UF–företag i Västernorrland, varav 117 i Kramfors kommun.

Här är Ung Företagsamhet Västernorrlands hemsida:

https://ungforetagsamhet.se/vasternorrland

Här är Ung Företagsamhets nationella hemsida:

https://ungforetagsamhet.se