30 nov 2020, 9:32

Susanne Öberg driver eget – jobbar med jämställdhet inom skogsnäringen

En kvinna.
Susanne Öberg. Foto: Jan Svensson.

Susanne Öberg, Bollstabruk, jobbade under 19 år för LRF. De sista sju som regionchef för Västernorrland och Jämtland. 

Sedan årsskiftet driver hon eget konsultbolag med inriktning på organisations-, ledarskaps- och affärsutveckling, där fokus ligger på jämställdhet och hållbarhet. 

– Det finns ett stort behov av kompetens inom dessa områden och jag har lång erfarenhet av att jobba med sådana frågor, säger hon.

Ett av de projekt hon är involverad i som processledare – tre år framåt – är ”Jämställdhet i skogsbranschen”. Det ägs av Länsstyrelsen Västernorrland med Region Västernorrland och skogliga aktörer inom länet som finansiärer.

– Cirka 85 procent av alla som är verksamma inom skogsnäringen i Västernorrland är män. Kvinnor väljer bort skogsbranschen, trots att de har högre utbildning och högre betyg än män. Det här vill vi ändra på.

Projektet jobbar bland annat med rekrytering, kommunikation och företagande. Målet är att fler kvinnor ska lockas till skogsnäringen, där de med sin höga kompetens kommer att vara stora tillgångar.

Jämställdhet och hållbarhet hade hög prioritet för Susanne redan under åren på LRF.

– Den resan vi gjorde tillsammans fram till dess att jag slutade var mycket lärorik. Metoo–rörelsen satte ljuset på problem som skapade insikter och förståelse för att många strukturer och organisationer måste förändras. Där kan jag bidra med mycket, säger Susanne som har stor nytta av det nätverk hon skapat under alla sina yrkesår.

Hon startade sitt företag Susanne Öberg AB ungefär samtidigt som Covid–19–utbrottet i början av året.

– Jag kände att jag ville prioritera att jobba med frågor som engagerar mig och med människor i rörelse, som ger energi och bidrar till en positiv utveckling. Sedan har jag en skogsfastighet som ger mig trygghet, säger hon.

Vid sidan av företaget sitter Susanne Öberg i ett antal styrelser och hon har en ambition att ta på sig fler styrelseuppdrag framöver.

– Även här kan jag bidra med en hel del tack vare min bakgrund. Jag tycker att det är genuint roligt att jobba för en positiv utveckling i företag och organisationer.

Susanne Öberg är sedan många år bosatt i Stensätter, Bollstabruk, och att flytta härifrån har aldrig varit ett lockande alternativ.

– Jag och mina barn trivs enormt bra här. Det finns bra barnomsorg och skola på orten, närhet till det mesta, vi har en fantastisk natur inpå knuten och barnen har spännande idrottsaktiviteter.

– Att starta eget var ett bra val för mig, för att både kunna ha allt detta kvar och att kunna styra mitt arbete och min tid på ett sätt som passar mig.