23 maj 2022, 10:00

Summercamp spelutveckling -gemensam satsning för framtida rekrytering till dataspelsbranchen

Sex personer framför en skolfasad
Fr v Michael Stenmark, delprojektledare Game On Mud Sweden, Giselle Abbas, projektledare Game On Mid Sweden, Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef Kramfors kommun, Alex Lindén, lärare för indiespelutveckling på Hola folkhögskola, Lea Kinnunen, rektor på Hola folkhögskola, och Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande i Kramfors.

Under åtta veckor i sommar ges unga i åldrarna 18-29 år möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas. Bakom initiativet står Hola Folkhögskola (Region Västernorrland) som samarbetar med Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Målet med Summercamp är att bryta utanförskap och skapa utbildnings- och arbetstillfällen för unga vuxna i Kramfors med omnejd.

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att finna, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet. De behöver stöd med att finna motivation och en inriktning till att närma sig arbete eller studier. 

Fördomsfri CV (FCV Sverige) är en samhällsaktör som kan ses som en kreativ lots eller en fyr som lyser upp osynliga, otraditionella vägar för unga vuxna att hitta sitt sammanhang och sin plats på arbetsmarknaden. FCV tog fram ett koncept med Bodens och Luleå kommun 2021 som kallas Summercamp och som genomfördes med fantastiskt resultat. 

Konceptet erbjuder något som målgruppen tycker är roligt och motiverande; att spela och utveckla dataspel. Nu ska konceptet testas på Hola Folkhögskola i Kramfors kommun. Hola Folkhögskola bedriver bland annat en två-årig kvalificerad eftergymnasial utbildning i Indiespelutveckling. 

Attraktivt innehåll

– Vi vill matcha en spännande, snabbt växande spelvärld med innovativa, kreativa talanger som just nu av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, säger Lea Kinnunen, rektor på Hola Folkhögskola. 

– Om man ska få målgruppen motiverad och intresserad av att studera krävs ett attraktivt innehåll. Vi vill tillsammans med FCV utveckla konceptet som kan vara en väg för unga vuxna arbetslösa att hitta en sysselsättning och så småningom ett attraktivt yrke. Kreativt skapande leder inte enbart till en färdig produkt, det är också är en läkande och utvecklande process hos individen som genomför den. 

Ungdomsarbetslösheten i Kramfors kommun i mars månad 2022 var 14,2 procent för ungdomar 18-24 år. 
– Vi ser ett ökat tryck med allt fler unga som behöver hjälp att hitta vägen till studier och/eller till egen försörjning, säger Patric Lockner, Arbetsförmedlingen 

– Vår förhoppning är att fler unga upptäcker hur intressant branschen är. Summercamp är ett ypperligt tillfälle att testa vad utbildningen innehåller och väcka intresset för att vilja bidra till dataspelsutvecklingsarbetet, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande i Kramfors kommun.

– Det är en fantastisk möjlighet för våra unga och vi är gärna med som möjliggörare för ett bra genomförande, säger Tommy Laurell, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten på Kramfors kommun.

Bredare rekryteringsbas

Kramfors kommun har för avsikt att bryta en negativ trend genom att satsa på att stimulera etableringen av fler jobb inom den privata sektorn. 

– Sedan ett antal år har Kramfors kommun aktivt arbeta med att successivt bygga upp ett ekosystem för dataspelsindustrin, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

– Dataspelsatsningen med arbetsnamnet High Coast Game Lab har målsättningen att inom fem år generera 200 nya jobb och lika många utbildningsplatser inom spelbranschen. Vi behöver en bredare rekryteringsbas till en stor och viktig tillväxtbransch.

Målgruppen är unga vuxna (18 – 29 år) som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och inte har fullföljd gymnasieutbildning. Hen kan av olika skäl ha hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, och varken jobbar eller studerar. 

Läs mer om Summercamp här:

https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/sommarkurser2/indiespelutveckling—introduktionskurs/