23 dec 2020, 9:52

Stöd för fiberutbyggnad till sex särskilt utvalda områden i Kramfors kommun

En grävare gräver fiberkabel

Det kommunala bolaget Mediateknik har beviljats stöd för genomförande av fiberutbyggnad i sex särskilt utvalda områden i Kramfors kommun.

Dessa områden är Sunnanåker–Näs, Storvattnet–Nästvattnet, Hamnviksberget–Svanö, Frånö–Svanö OSN, Långsjön och Högsta. Alla ska vara slutförda under 2023.

Medel för dessa projekt kommer från stödprogram som finansieras av Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Post– och Telestyrelsen.

– Mediateknik är det bolag i Västernorrland som i denna stödrunda lyckats bäst med att få rekvisition av medel till sökta projekt, säger Daniel Wikström, projektledare på Mediateknik.

Gemensamt för alla sex områden är att de är särskilt utvalda, beroende på att det är svårt att bygga fiber utifrån lönsamhet.

– Det är stort avstånd mellan anslutningspunkterna. En annan aspekt är att de regionala målen skärpts i fråga om överföringshastighet. Sammantaget krävs därför särskilt stöd för att kunna genomföra dem, säger Daniel Wikström.

Här är tidsplanen för de olika projekten:

Sunnanåker–Näs                     Start 2022        Slut 2023

Storvattnet–Nästvattnet       Start 2022        Slut 2023

Hamnviksberget–Svanö         Start 2022        Slut 2023

Frånö–Svanö OSN                   Start 2022        Slut 2023

Långsjön                                   Start 2022        Slut 2023

Högsta                                      Start 2021        Slut 2023