11 apr 2022, 13:06

Slottet nästa! för handlarna i Lugnvik – ska äta middag med Kungafamiljen

Två män utanför en butiksentré
Far och son Sjölund: Tommy (t v) och Niklas.

Hantverkare jobbar i skolbyggnaden mitt i byn, dit Handlarn i Lugnvik ska flytta inom kort. Ägarna Tommy och Niklas Sjölund har bråda tider.

Men den 29 april har lanthandlarna annat för sig. Då ska de äta Sverigemiddag med Kungafamiljen på Kungliga slottet.

Det är en skara om 200 särskilt inbjudna gäster – inklusive landets samtliga landshövdingar –  som bjudits in.

– Vi sa till varandra efter att ha fått pris för Årets Butik i Kramfors kommun och uppmärksammats i olika medier; ”Nu kan det inte bli mer.” Men det kunde det, skrattar Niklas Sjölund.

Landshövdingen gav beskedet

Det var Västernorrlands landshövding Berit Högman som meddelade att far och son Sjölund valts ut för att få delta på Sverigemiddagen.

– Den är sedan 2013 en tradition och Kungens och kungafamiljens sätt att samla eldsjälar och goda förebilder för samhället, säger Berit Högman.

– I år har man valt ut värdiga representanter för företag, civilsamhället och kultursektorn, som anses ha gjort bra insatser under pandemin.

I fjol ställdes Sverigemiddagen in, just på grund av pandemin.

– Tommy och Niklas Sjölund har som handlare gjort och gör lite mer än vad som kan förväntas av dem genom att se sina kunders behov i ett bredare perspektiv, säger Berit Högman.

”Överraskade men glada”

För Tommy och Niklas känns det mycket hedrande att bli uppmärksammade på detta sätt.

– Vi blev väldigt överraskade men glada, säger Tommy Sjölund. Nu får vi åka och köpa smoking (skratt).

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, är imponerad av Tommy och Niklas.

– De är båda eldsjälar, engagerade ortsbor, drivna föreningsmänniskor och duktiga företagare. De har utvecklat Lugnvik och sitt företag och har verkligen växlat upp under pandemin.

Under pandemin har Handlarn i Lugnvik bland annat kört ut varor till kunder på både den egna orten och hela kommunen.

– Det är en service som är mycket uppskattad och som vi fortsätter med nu. 

– Vi är, som drivande  Lugnviks IF, också med om att ta fram en modell för hur kommunen kan samarbeta med föreningslivet för att inventera obebodda hus. Projektet tar fasta på intresset för att bo och verka på landsbygden, en trend som ökat i och med pandemin, säger Niklas Sjölund.

Flyttar inom kort

Handlarn har sagt upp sina nuvarande lokaler vid genomfarten i byn för att inom några månader flytta sin verksamhet till entréplanet i före detta Lugnviksskolan. En fastighet som sedan ett antal år ägs av Lugnviks IF.

– Nu blir vi en hyresgäst som underlättar driften av fastigheten så att föreningen kan fortsätta att hyra ut den till olika verksamheter som är viktiga för Lugnvik. Skolbyggnaden med intilliggande gymnastikhall – där det bedrivs gympa för cirka 35 barn – kommer att bli en ännu naturligare mötesplats och katalysator för utveckling och samhällsservice, säger Tommy Sjölund.

Och snart är det alltså dags att träffa Kungen och kungafamiljen.

– Vad vi förstår kommer de flesta i kungafamiljen att delta på Sverigemiddagen den 29 april. Det blir säkert högtidligt, säger Niklas Sjölund.

Här är programmet för den 29 april:

Från kl. 19.00 Samling på Kungliga slottet.

Kl. 19.30 anländer Kungafamiljen och hälsar på alla gäster. 

Därefter välkomsttal och middag i Vita havet.

Efter middagen förflyttar man sig till Bernadottevåningen för kaffe och avec.