24 sep 2021, 10:03

SCA Bollstasågen blir ett av världens modernaste sågverk

Ett sågverk

Just nu byggs ett nytt justerverk på SCA Bollstasågen.

När det trimmats in och tagits i drift hösten 2022 blir ett av Sveriges största sågverk också ett av världens modernaste.

Investeringen i det nya justerverket är på cirka 600 miljoner kronor och innebär att sågverket kommer att få världsledande teknik för optimal produktion av ännu högklassigare produkter.

Justerverkets fasad.

– SCA tror stenhårt på den här anläggningen och på våra medarbetare här i Bollstabruk, säger sågverkschefen Magnus Wikström.

– Att bolaget gör denna satsning är fantastiskt roligt och innebär stora fördelar för oss.

Avlägsnar en flaskhals

Den nuvarande justerverkskapaciteten på Bollsta sågverk har utgort en flaskhals för sågverkets fortsatta utveckling.

– En del av virket som produceras i Bollsta, fraktas till Lugnvik för justering före utlastning och transport till slutkund. Den sker med både båt och bil. 

Den största delen av exporten går till Japan, Marocko och Storbritannien. Resterande produktion går till den svenska, skandinaviska och övriga europeiska marknaden.

– Genom investeringen kan vi nu samla all justering i Bollsta i en toppmodern anläggning, säger Magnus Wikström.

Hur det blir med verksamheten i Lugnvik i framtiden är oklart. Justerverket där kommer att stängas och inga beslut är tagna om själva industriplatsen, men verksamheten kring lagerhantering kommer att fortsätta.

Minskad personalstyrka

Det nya justerverket på Bollstasågen – som blir cirka 200 meter långt och 16 meter högt – blir en av de största och snabbaste anläggningarna i världen i sitt slag.

Justerverket invändigt.

Kapaciteten blir 230 bräder och 28 utlägg i minuten, vilket innebär en möjlig årskapacitet på drygt 700 000m³, som nås med enbart tre operatörer per skift. Totalt blir det två skift.

Idag producerar Bollstasågen cirka 550 00 m³ om året.

Här är en drönarfilm från justerverket som SCA tagit fram:

– För närvarande har vi cirka 150 anställda på Bollstasågen. Från och med nästa höst går vi ned till 140. En del löser vi via pensionsavgångar men det kommer tyvärr även att handla om ett antal uppsägningar.

– Men man ska se allt i ljuset av att utan att nytt justerverk hade framtiden för verksamheten tett sig osäker. Nu är läget det motsatta, säger Magnus Wikström.

Enligt tidsplanen

Byggprocessen har gått helt enligt planerna.

– Tidsramarna har följts och vi har inte drabbats av några allvarligare olyckor, säger projektchefen Lennart Wiström som har erfarenhet av flera stora byggnationer på andra SCA–enheter. Bland annat den i Östrand.

Säkerheten är högt prioriterad av SCA.

– Det är alltid lite speciellt att genomföra ett så stort projekt på samma område där ordinarie verksamhet pågår för fullt, men vi har klarat det bra. Dessutom har vi från start haft en mycket god stämning bland byggarbetarna, säger Lennart Wiström.

Lennart Wiström (t v) och Magnus Wikström.

PEAB är huvudentreprenör.

– Men en mängd lokala företag – både från Kramfors kommun och länet – har anlitats som underentreprenörer och leverantörer, vilket känns bra, säger Magnus Wikström.

Som mest har 120–130 personer varit på plats samtidigt, kopplade enbart till bygget.

För att ge plats för det nya justerverket revs den gamla verkstaden och en ny uppfördes på en annan del av sågverksområdet. Verkstaden i två plan har även kontor och förråd.