1 dec 2020, 16:57

SCA Bollstasågen bidrar till att Bollstabruks kulturarv vårdas

En karta.
Wiborghslunden. Skiss: WSP.

En privat donation till Bollstabruks Intresseförening har bidragit till några av de senare årens projekt på orten. Nu hedras personerna bakom donationen, Olof och Barbro Wiborgh, med en portal och lund.

Samtidigt finansierar SCA Bollstasågen utsmyckning och skyltar som berättar om Bollstabruks samhällets industrihistoria.

Olof Wiborgh är född och uppvuxen på Udden i Bollstabruk men bor sedan länge i Sundsvall. Hans starka band och kärlek till födelseorten gjorde att han och hans hustru Barbro för några år sedan skänkte en större summa pengar till Bollstabruks intresseförening.

– Det enda villkoret var att det skulle gå till sådant som är bra för Bollstabruk, säger Lars Sjödin.

Intresseföreningen har använt medel från donationen till olika saker de senaste åren.

– Vi har haft stor nytta av pengarna och vår tacksamhet till paret Wiborgh är stor.

Lars Sjödin, ordförande i Bollstabruks intresseförening.

Invigs under 2021

Barbro Wiborgh gick bort 2018 men Olof Wiborgh lever. Nu hedras båda genom att ett parkområde vid västra infarten till Bollstabruk, får en portal och en lund som uppkallas efter dem.

Wiborghslunden invigs under 2021 men redan under 2020 har flera träd planterats.

Kramfors kommun har bidragit med matjord till markberedningen.

– Vi har även gjort en del mindre grävjobb och kommer att sköta gräsklippningen vid lunden när den är klar, säger Kenneth Näsman, enhetschef för Kramfors kommuns tekniska avdelning.

Här är en skiss på hur Wiborghslunden kommer att se ut:

Skiss: WSP.

Vårdar kulturarvet

– Under våren, när tjälen har gått, kommer arbetet med Wiborghslunden att fortsätta. Då ska även belysning kopplas in. 

– Det här kommer att bli ett område för folk att söka sig till för att få lugn och ro, samtidigt som den kommer att ge genomfarten i Bollstabruk en ännu större ansiktslyftning, säger Lars Sjödin.

Inspiration till portalen är hämtad från arbetarbostäderna på Udden, där Olof Wiborgh växte upp.

SCA Bollstasågen bidrar med både pengar och arbetsinsatser. Wiborghslunden kommer att få ett antal informationsskyltar, som ska berätta om samhällets intressanta utveckling och industrihistoria

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med Bollstabruks intresseförening, för att göra Bollstabruk attraktivare och en bra plats att bo på. 

– Tidigare i år medverkade vi till att uppföra utegymmet och nu samverkar vi för att förverkliga Wiborghslunden, säger Magnus Wikström, chef för SCA Bollstasågen.