28 maj 2022, 10:59

Rekordartat år för Mediateknik – aldrig förr grävts så många kilometer för fiber

Fiber grävning

2022 blir något av ett rekordår för Mediateknik.

– Jag vet inte om vi någonsin har grävt så många kilometer för fiber som vi kommer att göra i år, säger vd Anders Rodin.

Det handlar både om projekt över större områden och så kallade accessnät, som innebär att man kopplar samman abonnenter med telestationer.

Fyra projekt som startades i fjol och färdigställs under 2022 är:

* Herrskog – Gallsäter – Gambölen – E4–korset

* Klockestrand – Rystrand – Nyadal – Utvik

* Skullerstabölen – Grubbe

* Lugnvik – Träsk – Bålsjö – Gräta

– Några av dem har försenats av positiva problem. Vi har helt enkelt fått fler abonnenter än vi räknat med, vilket i sin tur innebär mer grävning, säger projektledaren Peter Styrman.

Flera nya projekt på väg att startas

Under 2022 startas följande projekt:

* Frånö– Svanö

* Högsta – Fiskja

* Salteå – Gavik

– När det gäller anslutningen mellan Lunde och Svanö gör vi den med en sjökabel samtidigt som Kramfors kommun bygger nytt avlopp. Det är en smidig samordning och bra för båda parter, säger Anders Rodin.

Under nästa år är det redan nu klart att följande projekt startas:

* Sunnanåker – Näs – Nordanåker – Ed

* Storvattnet – Nästvattnet

Ortssammanbindande nät

Gemensamt för flera av projekten är att Mediateknik sökt och beviljats bidrag från Tillväxtverket för att det är sådana projekt som inte är kommersiellt prioriterade.

– Det handlar om långa sträckor, få fastigheter och minimal chans att få lönsamhet utan bidrag. Men likväl är det viktigt att ge folk i glesbygd samma trygghet och möjligheter till fiber som den som bor i eller i närheten av stan eller tätorter, säger Anders Rodin.

De här projekten kallas för ortssammanbindande nät och bidrag ges till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur.

– I Kramfors kommun började vi bygga fiber på allvar relativt sent, men sett ur den aspekten har det skett väldigt mycket under den senaste sjuårsperioden, säger Anders Rodin.

”Jobbar på metodiskt”

Idag har cirka 80 procent av alla hushåll i kommunen tillgång till bredband på minst 100 Mbit/sekund. Till 2025 är det nationella målet satt till att 98 procent ska ha bredband på minst 1 000 Mbit/sekund.

– Vi med vår ganska stora, geografiska yta och många fastigheter som ligger långt ifrån varandra, har förstås andra förutsättningar än mindre och folktätare kommuner. Men vi jobbar på metodiskt och söker hela tiden bidrag för att kunna ansluta fler, säger Peter Styrman.

Under pandemin har intresset från hushållen ökat för att ha tillgång till bredband.

– Fiber är driftsäkert och snabbt, säger Anders Rodin. Det gör att du kan använda all den nätbaserade service som finns och även kunna jobba på distans.

Under 2021 anslöt Mediateknik i genomsnitt ett villahushåll varannan dag.

– Trenden håller i sig även i år, säger Peter Styrman.

Krambo–projekt på Nordingråvallen

Bor du i områden där det saknas fiber?

Då kan du kontakta Mediateknik på www.mediateknik.com

– Ibland kan vi med lokala föreningars och eldsjälars hjälp skapa projekt som kan genomföras relativt snabbt. Så var till exempel fallet i Lunde under 2021, säger Anders Rodin.

Mediateknik skapar även bredbandlösningar för enskilda företag.

– Vi har dessutom via stadsnätet anslutit flera av Krambos fastigheter i stan och Ullånger och nu senast tre fastigheter på Nordingråvallen, säger Peter Styrman.