1 sep 2021, 9:39

Öppet brev till alla företagare i Kramfors kommun: “Ni är viktiga!”

Två kvinnor
Fr v tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson och kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S). Foto: Bo Wikman.

“Framtidens arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag. Framgångsrika företag är grunden för vår välfärd. Företagen bidrar med skattemedel till vård, skola och omsorg, så att kommunen kan erbjuda en god service inom dessa områden – som gynnar alla invånare”, skriver Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, och Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, till alla företagare i Kramfors kommun.

“Från kommunens sida eftersträvar vi enkelhet, tydlighet, transparens och framåtanda i vårt arbete. Vi vill att du ska komma till oss med dina frågor och funderingar och känna att du kan föra konstruktiva dialoger med oss, som leder dig och ditt företag framåt. Vi lyssnar på dina tankar och funderingar om kommunen i allmänhet och hur du ser på ditt företags utvecklingsmöjligheter. Det bidrar till vårt interna förbättringsarbete, där vi utvecklar våra arbetssätt för att kunna ge en bättre service till företag och rikta energin på rätt saker. Vill du att vi besöker dig, antingen digitalt eller fysisk? Hör av dig så bokar vi en tid!