17 dec 2020, 15:20

Nytänkande och flexibilitet framgångsfaktorer för Ådalens TV–service

En kvinna i en tv-buitk
Lotta Sahlén, Ådalens TV-service.

Du har en butik en mil från stan och säljer varor med stark konkurrens från e–handeln.

Hur överlever du?

Ådalens TV–service i Lunde har gjort det mycket tack vara nytänkande och flexibilitet.

Lotta Sahlén är ägare av det företag som hennes far, Kjell Flodén, en gång grundade.

– Pappa började med att reparera TV–apparater i en lokal i Klockestrand, sedan startade han även försäljning av TV, radio, stereo och annan hemelektronik, berättar Lotta.

Och eftersom Kjell var noga med kvalité, sökte han samarbeten med marknadsledande märken. Framför allt japanska Sony.

Efter en tid byggde Kjell Flodén en helt ny butik med service och verkstad i Lunde. 

Då gick E4 genom samhället. 

När Högakustenbron stod klar 1997, drogs E4–sträckningen om söderut och trafiken över Sandöbron glesnade.

Då började olyckskorparna att kraxa…

Varit tidig med det senaste

Men när andra verksamheter fick lägga ned i Lunde, blev Ådalens TV–service kvar.

En av förklaringarna till det är, enligt Lotta Sahlén, att Kjell Flodén tidigt insåg att det fanns potential i nya, tekniska lösningar.

2004 fick Kjell Flodén & Co förtroendet att bygga en bildskärmsvägg i ledningscentralen för mobiltrafik, på Telia Soneras nya driftledningscentral i Sundsvall.

”Vi har jobbat med det här i 40 år och är nog mera tekniker än säljare” kommenterade en nöjd Kjell Flodén i tidningen Dagens Industri.

Och på den vägen har det fortsatt. Även efter Kjells hastiga bortgång 2013.

När många elektronikkedjor och TV– och radio–butiker går på knäna – och somliga har lagts ned – fortsätter Ådalens TV–service. Men inte som förr, utan genom att ständigt anpassa sig till den tekniska utvecklingen och kundernas nya behov.

Installationer för digitala möten och konferenser

– Vi har vår butik kvar men det som genererar de största intäkterna är de installationer vi gör av utrustning för digitala möten och konferenser, larmutrustning samt support och service.

Under Coronapandemin har digitala möten ökat nästan explosivt.

– Förutom vår egen försäljning har vi avtal med olika uppdragsgivare och samarbetspartners, som gör att vi utför uppdrag inte bara i Kramfors kommun utan över stora delar av Norrland, säger Lotta Sahlén.

Digitala möten och konferenser blir allt vanligare.

Hon har fortsatt det pappa Kjell inledde och det har varit lyckat.

– Jag är glad och tacksam över att vi har bredd, kompetens och fantastiska medarbetare.

Och när butikerna i den stora kedjan Euronics – som Ådalens TV–service ingår i – har sina möten, brukar många av Lotta Sahléns kolleger uttrycka beundran för att hennes företag varit så klokt att det inte enbart måste förlita sig på försäljning av varor i en hårt prispressad bransch.

– Därför tror jag att vi kommer att fortsätta att vara en aktör att räkna med. Och det har aldrig varit aktuellt att lämna Lunde, säger Lotta Sahlén med ett leende.