25 maj 2022, 14:36

Nystart för Näringslivsrådet med ny sammansättning

Tolv personer framför en bildskärm på en vägg
Deltagarna på det senaste Näringslivsrådsmötet. Fr v Ida Stafrin (C), Johan Pettersson, Företagarna, Anna Hellgren, Höga Kusten Turism, Malin Svanholm (S), Torbjörn Ullsten, Höga Kusten Företagarna, Gudrun Sjödin, Futura, Jon Björkman (V), Michael Stenmark, Nordingrå intresse- och företagarförening, Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, Mikael Berggren, näringslivsutvecklare, Siv Sundström, enhetschef Miljö- och Bygg, samt Hans-Erik Näslund, Vibyggerå Byalag.

Näringslivsrådet i Kramfors startades upp hösten 2019 och bestod då av representanter från företagarorganisationen Företagarna, tillsammans med företrädare för Kramfors kommun. Nu har det skett en nystart med en ny sammansättning av medlemmar, där alla företagarorganisationer i kommunen finns representerade.

– Vi hade vårt första möte nyligen och min känsla är mycket positiv, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det finns en bredd, både i kompetenser och geografiskt, i den här gruppen som ger en stark dynamik. Jag uppfattar också att engagemanget hos alla är stort, viket i sin tur skapar bra förutsättningar för konstruktiva och viktiga diskussioner.

”En viktig mötesarena”

Näringslivsrådets främsta uppgift är att utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt, som leder till en attraktiv och livskraftig kommun för medborgare och näringsliv.

– Näringslivsrådet är en viktig mötesarena där politik, tjänstepersoner och näringslivet lär känna varandra och bidrar med sådan som ska göra att Kramfors når målsättningen Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson.

– Företagarorganisationen Företagarna var med i uppstarten och fram till i våras, men nu har det skett en förändring där samtliga företagarorganisationer i kommunen valt ut en representant som ingår i näringslivsrådet. Ambitionen är att deltagarna ska representera olika orter och olika branscher och vara starkt delaktiga i att vi tillsammans ska nå den satta målsättningen.

Uppdraget för deltagarna i Näringslivsrådet är att delat och aktivt verka för att… ”Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. Målbilden är fler nystartade företag, ökad tillväxt i befintliga företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors”. 

Näringslivsrådets sammansättning

Här är det nuvarande Näringslivsrådets sammansättning:

Johan Pettersson, Företagarna, Arnold Sundström, Småföretagarna Kramfors, Ann–Christin Larsson, Futura Kramfors, Stefan Andersson, Nora–Klockföretagarna, Anna Hellgren, Höga Kusten Turism, Torbjörn Ullsten, Höga Kusten Företagarna, Michael Stenmark, Nordingrå Intresse– och Företagarförening, Fredrik Högberg, Nylands Föreningsråd, Miriam Sundström, Nylands Engagerade i samarbete med Handel och Industri och Hans–Erik Näslund, Vibyggerå Byalag och företagarförening.

Kramfors Handels plats i rådet är vakant.

Kramfors kommun representeras av Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef, samt Mikael Berggren, näringslivsutvecklare.