25 apr 2022, 12:37

Nya moderna bostäder för äldre personer kan byggas i centrala Kramfors

En vy över Kramfors stad
Kramfors stad.

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, och det kommunala bostadsbolaget Krambo har gjort en förstudie om nya moderna bostäder för äldre personer i Kramfors centralort. 

– Vi har tittat på möjligheterna att bygga om en befintlig fastighet till ett boende anpassat för äldre personer, säger Per Eriksson, vd för Krambo.

Om planerna blir verklighet, köper Sbo fastigheten och finansierar hela ombyggnationen. Krambo hyr sedan fastigheten och blir ansvarigt för uthyrningen av lägenheterna.

Sbo bildades 2005 och har hittills möjliggjort för cirka 35 kommuner runt om i landet att erbjuda äldre personer fler tillgängliga bostäder till överkomlig hyra.

– Vi omvandlar befintliga fastigheter till tillgänglighetsanpassade och moderna lägenheter, i nära samarbete med kommuner och deras bostadsbolag, säger Ann Eriksson, vd på Sbo.

– På det sättet ökar vi rörligheten på en svag bostadsmarknad och stöttar kommuner med en bättre bostadsförsörjning. 

Ann Eriksson, vd på Sbo.

Positiva effekter på inflyttningen

Per Eriksson säger att detta är en bra chans för Krambo och Kramfors kommun att kunna erbjuda invånarna någonting som inte går att genomföra med egna medel.

– Vår inställning till detta är därför mycket positiv, säger han.

Sbo har tidigare bland annat byggt seniorboenden i Bräcke, Hedemora, Robertsfors och Hofors men aldrig i Västernorrland.

– När vi intresserar oss för Kramfors kommun gör vi det utifrån befintligt behov. Det finns många äldre personer som bor i hus men som gärna skulle flytta till anpassade lägenheter med närhet till god service, säger Ann Eriksson.

Per Eriksson menar att detta kan innebära att fler villor går ut till försäljning framöver.

– Som det är idag vill många unga människor och barnfamiljer köpa hus nära stan, men det finns bara några fåtal objekt på marknaden.

Per Eriksson, vd på Krambo.

18 månaders byggperiod

Sbo och Krambo har tittat på möjligheterna på flera olika orter för att skapa moderna bostäder för äldre personer.

– Vi har sett över förutsättningarna i hela kommunen tillsammans med Krambo, och vi är överens om att det bara kan vara aktuellt i Kramfors stad. Det har främst demografiska orsaker, säger Ann Eriksson.

I Kramfors är det aktuellt med en eller ett par fastigheter med 20–30 lägenheter av modern standard. Främst storleken två rum och kök, utan trösklar och med breda öppningar mellan rummen. Det kommer att finnas hiss och hyrorna kommer att ligga på motsvarande nivå som på den nybyggda fastigheten Monarken på Kungsgatan.

– Nu är vi inne i en process där det finns ett par fastigheter att välja på och sedan kan det förhoppningsvis komma ett beslut så snart som möjligt, säger Per Eriksson.

Sbo har förklarat att sedan projekteringen är gjord, kan det ta cirka 18 månader från byggstart till inflyttning.

Bild på ett av Sbo:s tidigare projekt.

Fakta om Sbo

Sbo:s särskilda samhällsuppdrag är att bidra till fler bostäder för äldre  genom att bygga befintliga fastigheter och därigenom bidra till ökad rörlighet och ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga för nya familjer. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade eller otillgängliga fastigheter omvandlas till moderna bostadslägenheter för personer 65 år eller äldre. När marknaden är i balans säljer Sbo den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

Uppdraget syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren. Förnyelsen av fastigheter skapar värde för kommunen.  Även om fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden är Sbo:s insatser lönsam för den mindre kommunen. Sbo bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet.

Läs mer på www.sbo.se