18 jun 2024, 15:14

Ny förening i Ullånger skapar enighet och ökad kraft hos det lokala näringslivet

två leende män framför en byggnad
Torbjörn Ullsten (t v) och Leif Svanholm.

Var för sig kan föreningar bidra till utveckling och förändring. Men genom att samla alla krafter och skapa enighet kring viktiga frågor, går det att uträtta ännu mer.

Det är bakgrunden till att Ullångers Samlade Föreningar bildades i mars i år.

Sedan i fjol har Ullånger, som en av fyra orter i Ångermanland, fått pengar från Leader Höga Kusten för att finansiera en bygdelots. Den rollen har Leif Svanholm.

– Projektet går ut nu i juni och målet för det är att skapa förutsättningar för någonting som kan generera utveckling på sikt, säger Leif.

Idéerna har varit många. Engagemanget i bygden är stort.

–  Nu har vi landat i att en ny förening, som kan stötta och vara en samlande kraft för flera befintliga föreningar, är en bra väg framåt.

Sex föreningar

Leif Svanholm och Torbjörn Ullsten, båda lokala företagare, är två av initiativtagarna till Ullångers Samlade Föreningar, vars första ordförande är Ida Stafrin.

Sex föreningar – med vardera en representant och en röst – ingår i samarbetet; Salsåker–Ullångers IF, Föräldraföreningen (skolan), Ullångers Hembygdsförening, Ullångers Företagarförening, På Kusten och Coast Leauge Cruisers.

– Tillsammans inkluderar dessa i stort sett alla ullångersbor, säger Torbjörn Ullsten.

Redan innan den nya föreningen hade bildats, hade det uppstått positiva effekter.

– Bara detta med att många föreningsmänniskor kom samman och inledde en organiserad och konstruktiv dialog med varandra, ledde till ökad samsyn, säger Leif Svanholm.

– Nu fördjupar vi den och har tillsammans en stark drivkraft att åstadkomma saker på både kort och lång sikt.

Det kan till exempel handla om sådant som kan innebära ökad inflyttning, bättre samordning av event, att ta tillvara möjligheter till ökade intäkter för det lokala näringslivet och att hjälpas åt vid olika arrangemang.

– Sedan har vi märkt att den nya föreningen och allt som den jobbar för, entusiasmerar och inspirerar människor att vilja vara med och göra skillnad, säger Torbjörn Ullsten.

– Vi har en inflyttad familj som sysslar med BMX–cykling som gått med i idrottsföreningen SU–IF och fler har spontant hört av sig och sagt att de vill vara med och jobba på olika sätt. Det är enormt roligt.

”Lyfta Ullånger” 

Leif Svanholm tror att Ullångers Samlade Föreningar är exakt vad samhället behöver.

– Genom samverkan kan vi väcka liv i det som varit slumrande och få fler att inse att vi har stora möjligheter att lyfta Ullånger.

Han pekar på att det geografiska läget, det goda pendlingsavståndet till tre städer inom 30–40 minuters bilresa – Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik – och den fina samhällsservicen är stora fördelar.

– Här finns bland annat apotek, äldreboende, skola, förskola, tandläkare, livsmedelsbutik och andra butiker, restauranger och hotell. Och vi finns mitt i världsarvet Höga Kusten.

– Nu ska vi se till att Ullånger blir en ännu mer lockande och trivsamt och att invånarna känner både framtidstro och stolthet, säger Leif Svanholm.