23 maj 2024, 10:26

Näringslivsrådet sammanträdde i Nordingrå – “Positivt med ett sånt här forum”

mänga män och kvinnor i en stor lokal som tittar op en man framför en stor bildskärm
Michael Stenmark berättade om utvecklingen och framtidsmöjligheterna för High Coast Game Village i Nordingrå.

Årets andra möte för Kramfors näringslivsråd genomfördes härom dagen. Värd för det var Nordingrå Intresse– och Företagarförening, NIFF.

– Näringslivsrådet omfattar hela kommunen och då är det angeläget för oss att också ha våra möten på olika platser i Kramfors, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Näringslivsrådet och vad som är syftet med det:

https://kramfors.se/kommun–demokrati/politik-och-demokrati/radgivande-organ/naringslivsradet.html

Mötet på Nordingråvallen var förlagt till Spelbyns – High Coast Game Village – lokaler i före detta Olivlunden. 

Malin Stenmark (S), kommunstyrelsens ordförande, ledde mötet och till höger om henne syns Örjan Löf, ordförande för NIFF.

Sedan NIFF:s ordförande Örjan Löf hälsat välkommen och berättat om föreningens verksamhet – en samlande kraft för allt föreningsliv i Nordingrå – presenterade Jonathan Forefält och Michael Stenmark vad som skett och sker på Spelbyn.

Kramfors driver utvecklingen inom spelutvecklingsbranschen i Västernorrland och det finns för närvarande flera bolag – även från andra länder – som håller till på Spelbyn.

Strategi för förbättrat företagsklimat

Varje närvarande representant för de olika organisationerna och föreningarna i Näringslivsrådet fick tid att lyfta aktuella frågor och beskriva aktuella händelser.

Patrik Asplund, enhetschef för Kultur– och Fritid, redogjorde för besöksnäringsstrategin och de möjligheter och utmaningar som finns inom det området. I anslutning till det ventilerades flera frågor och fördes fram vikten av fler aktiviteter för besökare i Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten.

Stefan Välijesiöö, samhällsplanerare, presenterade planerna för att utveckla torget och utemiljön på Nordingråvallen och att skapa förutsättningar för attraktiva boenden.

Andra frågor som diskuterades rörde skolan, arbetet med inflyttning och den generellt sett positiva trenden för inflyttning kontra utflyttning i kommunen sedan 2012.

– Jag vill involvera Näringslivsrådet för den fortsatta strategin för ett förbättrat företagsklimat, sa Malin Svanholm. Det är ett tillsammansarbete.

”Positivt med detta forum”

Återstående möten för Näringslivsrådet under 2024 – sammanlagt fyra stycken varje år – sker preliminärt i Nyland (september) och Ullånger (december).

– Jag tycker att det är positivt att kommunen har ett forum där vi från näringslivet kan bidra med våra synpunkter på deras utvecklingsarbete, säger Torbjörn Ullsten, vd på Mjälloms Tunnbröd, som i Näringslivsrådet företräder den nybildade föreningen Ullångers Samlade Föreningar.

– Jag tycker att dialogen ofta är bra, men så klart tycker vi inte alltid lika. Tillsammans bidrar vi dock till att skapa bättre förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen.