16 maj 2023, 8:42

När Mondi Dynäs går bra mår Kramfors bra

Åtta personer framför en vägg med färgstarkt motiv.
Bildtext: Fr v Peter Carlstedt, kommundirektör, Rainor Melander, ordförande Pappers avdelning 31, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, Tibor Csolle, projektledare för Dynäs Auroa, Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Magnus Kangas, vd Mondi Dynäs, Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef, och Lars Nilsing, regional HR–chef för Mondi.

Nu startar Mondi arbetet med att modernisera sin kraftpappersfabrik i Dynäs. Projektet heter Dynäs Aurora och kommer att pågå fram till 2026. Det glädjande beskedet från Mondi Dynäs kommer bara ett par år efter att SCA beslutade om att investera cirka 600 miljoner kronor i ett hypermodernt justerverk på Bollstasågen.

En delegation från Kramfors kommun fanns på plats på Dynäsfabriken när Mondi offentliggjorde sina planer för de kommande åren.

– Vi kommer bland annat att bygga ett nytt kontrollrum, kokeri och en ny barkpanna och barktork. De ska ersätta de befintliga enheterna som varit i bruk under flera årtionden, säger Mondi Dynäs vd Magnus Kangas. 

– Att Mondi beslutat om att investera mycket i den här fabriken indikerar hur viktig koncernen anser att den är. Vår höga lönsamhet är en annan bidragande orsak till beslutet, säger Magnus.

”Många positiva effekter för kommunen”

– Det är fantastiskt roligt med den här satsningen av en av Kramfors största, privata arbetsgivare och vi ser många positiva effekter för kommunen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Många lokala företag levererar tjänster och varor till Mondi Dynäs och indirekt genereras jobb till betydligt fler än de cirka 350 som är anställda hos Mondi. 

– Det är betydelsefullt att ha en tung aktör som Mondi som också aktivt söker samarbeten med lokala företag, säger Susanne Königson, tillväxtchef- och näringslivschef.

– Satsningen som Mondi gör innebär en tryggad produktion under många år framåt, vilket skapar en stabilitet som medför investeringspotential för lokala företag. Vi förstår att investeringsbeslutet föregåtts av en stor arbetsinsats, vilket får oss att lyfta på hatten och gratulera å det varmaste, säger Susanne.

Malin Svanholm:

– Vi har en lång historia och stolt tradition inom träindustrin som haft stor inverkan på samhället, säger hon. 

— SCA:s tidigare satsning och nu Mondis stärker vår självkänsla och identitet och vi är mycket stolta över att dessa bolag tar historien vidare in framtiden med moderniserad, konkurrenskraftig och ytterst miljömedveten sågverks- och pappersindustri. 

Gynnar flera branscher

Under byggnads- och installationstiden kommer personer med specifika kompetenser från olika delar av Sverige och andra länder att bo i Kramfors under veckorna. 

En särskild projektgrupp – cirka 30 personer – kommer att ansvara för hela processen och över 500 personer kommer under ett antal år att jobba med byggnationer och installationer. Det kommer att gynna bland annat frisörer, hotell och restauranger i kommunen.

– Nu behöver vi göra ett jobb tillsammans med Mondi, övriga näringslivet och föreningslivet för att berika fritiden för de arbetare och medflyttare som kommer att tillbringa ett antal år i vårt område, säger Susanne Königson. 

– Mondi har alltid haft ett stort samhällsengagemang och värnar om att de anställda och invånarna ska fara väl av att fabriken finns här, vilket också gett och ger positiva effekter på samhället i stort, avslutar hon.