15 jun 2024, 11:47

MW Bostads AB får markanvisning för Babelsberg

Skiss på hur MW Bostad tänker sig terrasshusen på Babelsberg.

Kommunen har tagit fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga nya bostäder på Babelsberg. Efter att ha bjudit in intressenter att lämna förslag, valdes MW Bostads AB. De vill bygga fyra flerbostadshus i trä inspirerade av trähusbebyggelsen i området.

– Det kommer att bli ett fantastiskt tillskott! Förslaget visar vägen för hur vi kan kombinera traditionell arkitektur med moderna och miljövänliga lösningar, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

MW Bostads AB planerar att använda bergvärme och solceller för låg energianvändning. Likaså moderna dagvattenlösningar vilket bidrar till minskade utsläpp till Kyrkviken.

Med en åldrande befolkning och många 60+ boende i småhus är det viktigt att moderna bostäder med hiss tillkommer i centrala lägen. I förslaget presenteras gemensamma trädäck som skapar aktivitetsytor som de boende kan nyttja till olika ändamål.

Med en markanvisning får MW Bostads AB ensamrätt att under en viss tidsperiod förhandla med kommunen om en marköverlåtelse. Under den tiden kommer ett markanvisningsavtal att tecknas för att specificera villkoren för markanvisningen.

Läs mer om bostäder på Babelsberg – och MW Bostads AB – här: https://magasin.kramfors.se/artiklar/ett-steg-narmare-nya-bostader-pa-babelsberg-laget-ar-fantastiskt/