12 jan 2022, 10:47

”Mentorer är jätteviktiga för unga entreprenörstalanger”

En man
Perra Westin.

Hur får du en ung entreprenörstalang att ta steget till att starta eget företag?

”Perra” Westin, yrkesgymnasielärare på Ådalsskolan, har jobbat med den frågan länge. Likaså med att få elever att hitta ett jobb via lärlingsplatser.

– Mentorer är jätteviktiga för att stimulera ungdomar till att satsa på företagande, säger han.

Under 20 år har ”Perra” varit delaktig i att ge unga tjejer och killar verktyg för att testa företagsidéer och att hitta en passande sysselsättning.

– Min erfarenhet är att det inte behöver vara de största teoretiska begåvningarna, dem med högst betyg, som lyckas bäst i yrkeslivet. Det handlar mycket om att ge eleverna chansen att få utlopp för det som de är duktiga på, ge dem stöd och rätt uppbackning av en arbetsgivare.

– Och det gäller både för den som vill ha anställning eller funderar på att starta eget, säger han.

“Guld värt”

Han beskriver hur han bidragit med sitt nätverk av kontakter inom näringslivet, för att öppna en del dörrar för elever.

– Sedan är det alltid upp till eleverna själva att ge ett gott intryck, visa vilja och ha det som krävs för att lyckas. 

– Men får han eller hon råd och stöttning av en företagare, är det guld värt. Det kan ge den där kicken som gör att självkänslan växer och skapa en personlig utveckling som kan ta en långt. 

Bland annat till att starta företag. Eller att via internutbildning skaffa sig kompetens för att bli en stor tillgång på en arbetsplats.

Fler mentorer

”Perra” menar att mentorskap, och lärlingsplatser, kan göra underverk med elever som inte har så lätt för sig i skolan.

– I min värld finns det inga hopplösa fall, säger han. Jag har sett så många exempel på mer eller mindre utdömda elever, som klarat sig alldeles utmärkt i yrkeslivet eller blivit framgångsrika företagare för att någon trott på dem och sett dem.

– Så, min önskan är att vi ska få fler mentorer – fler erfarna företagare – som bollplank åt ungdomar som behöver det. Det skulle ge väldigt många positiva effekter, både för kompetensförsörjningen i kommunen och för ungt företagande.