19 okt 2021, 10:41

Kramfors kommun, Företagarna och det lokala näringslivet startar NyföretagarCentrum

Fem personer vid en vägg
Fr v Ulf Öberg (rådgivare), Lena Nordlander (ordförande), Susanne Königson (tillväxt- och näringslivschef), Patric Svanholm (rådgivare) och Marcus Grönlund (sekreterare och näringslivsutvecklare).

Nu tas ännu ett viktigt steg mot målet att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025.

Tillsammans med lokala företag och organisationen Företagarna i Kramfors startar Kramfors kommun NyföretagarCentrum Kramfors, som erbjuder gratis rådgivning och stöd till nya företagare.

– Det känns fantastiskt roligt att vi snart är igång, säger Lena Nordlander, ordförande i  NyföretagarCentrum Kramfors styrelse.

De övriga ledamöterna är Marcus Grönlund, Kramfors kommun, Thomas Kassman, Handelsbanken, Anna Hassel, Dina Försäkringar, och Stefan Landgren, Baker Tilly, med Leif Svanholm, Skidstahus, och Texas Forslund, GT–Konsult, som ersättare.

Erfarna företagare som rådgivare

Rådgivare på NyföretagarCentrum är erfarna företagarna Ulf Öberg, Kramtec, och Patric Svanholm, Söderberg & Partners.

– Vi kan inom några veckor börja ta emot bokning av gratis rådgivning, säger Patric som ser genomförandet av denna satsning som en direkt följd av diskussioner som först i Kramfors kommuns näringslivsråd.

– Företagarnas önskemål och det stora engagemanget från kommunens tillväxt– och näringslivschef Susanne Königson ligger bakom förverkligandet, menar Patric Svanholm.

I april i år fattade kommunstyrelsen beslutet att gå in som 50–procentig finansiär av NyföretagarCentrum Kramfors.

– Det här stärker stödet till företagare och kan både stimulera och underlätta för många att förverkliga sina företagsidéer, säger Marcus Grönlund som är näringslivsutvecklare på näringslivsenheten.

Varje år startas cirka 80–110 nya företag i Kramfors kommun.

”Välkänt varumärke och framgångsrikt koncept”

– För oss handlar det om att använda ett välkänt varumärke och erkänt framgångsrikt koncept för att underlätta för nya företagare att etablera verksamheter i vår kommun, säger Susanne Königson.

– Det är också i helt i linje med vårt sätt att arbeta med att stärka företagsklimatet, att samverka och samarbeta med det lokala näringslivet.

NyföretagarCentrum är en nationell organisation med lokala organisationer i nästan 230 kommuner. NyföretagarCentrum visar på bra resultat i fråga om hög överlevnad och få konkurser hos de företag som det hjälpt i uppstarten.

Erfarna företagare som rådgivare

Basen i verksamheten är den kostnadsfria, professionella, objektiva och konfidentiella rådgivningen från Patric Svanholm och Ulf Öberg. 

Initialt erbjuds en gratis rådgivningstimme och hjälp med att skapa en affärsplan, enligt en modell som bland annat banker rankar högt.

– Vi har dels vår erfarenhet som företagare och goda kännedom om näringslivet i Kramfors kommun, dels har vi genomgått utbildning för att kunna ge våra kunder bästa möjliga råd och service, säger Ulf Öberg som tillägger att man så småningom kommer att försöka hitta även en kvinnlig rådgivare.

Finns i ADC Medias lokaler

Nyföretagarcentrum finansieras av Kramfors kommun, ADC Media, Almi, Baker Tilly, Dina Försäkringar, Handelsbanken, Mondi Dynäs och Skidstahus samt Företagarna. 

– Vi hyr in oss i ADC Medias lokaler på Ringvägen i Kramfors och planerar att vara igång 1 december, säger Lena Nordlander.

Här kommer du att kunna boka tid för gratis rådgivning hos Nyföretagarcentrum Kramfors:https://www.nyforetagarcentrum.se/kramfors/

Fr v Lena Nordlander, Marcus Grönlund, Thomas Kassman, Texas Forslund, Ulf Öberg, Anna Hassel och Patric Svanholm. Foto: Fredrik Modin/ADC Media.

Fakta om NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Målet är ökat entreprenörskap och flera nya, livskraftiga företag. 

Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. 

År 2020 gav lokala NyföretagarCentrum 16 500 personer kostnadsfri och konfidentiell rådgivning samt medverkade till 8 000 företagsstarter, med nöjdkundindex på 92 procent. Efter tre år är 84 procent av dem som startat företag aktiva (cirka 68 procent för alla företag); en procent har gått i konkurs. 

Varje år genererar företag startade genom oss drygt fyra miljarder kronor i nya skatteintäkter. Sedan 1985 har NyföretagarCentrum medverkat till över 246 000 nya företag.