15 feb 2023, 7:58

Kramfors kommun åker till rekryteringsmässan Bazaren

En kvinna och två män framför en roll-up
Fr v Tomas Öberg, Marie Böhlin och Janne Mellander.

Kramfors kommun kommer att vara representerade på Bazaren på Stockholm Waterfront den 16-17 februari. Det är Sveriges största rekryterings- och utbildningsmässa. I utställarnas montrar har besökarna möjlighet att presentera sig och ställa frågor direkt till arbetsgivare och företag.

– Vi är med på Bazaren för att kompetensförsörjningen är ett av de högst prioriterade områdena för näringslivet i Kramfors, precis som det är för hela landet. Behovet av olika kompetenser i Kramfors är stort, säger näringslivsutvecklaren Janne Mellander.

Han, Marie Böhlin, projektledare för inflyttning, och Tomas Öberg, verksamhetsutvecklare för Välfärdsförvaltningen, är dem som finns på plats från Kramfors kommun.

– Dem som vill träffa oss hittar oss i Höga Kusten Industrigrupps (HKIG) monter. Förutom att visa på vilka jobbmöjligheter som finns i vår kommun kommer vi också att marknadsföra fördelarna med att bo i Höga Kusten, säger Marie Böhlin.

Tomas Öbergs uppdrag är att berätta om Välfärdsförvaltningens behov av kompetenser och hur framtidens vård och omsorg ska se ut i Kramfors.

– Mitt mål är att inspirera och attrahera människor att vilja flytta till en attraktiv miljö med spännande och utvecklande jobb, säger han.

Bazaren lockar årligen cirka 10 000 besökare och 100 utställare, däribland organisationer, företag, myndigheter och arbetsgivare.