1 apr 2022, 12:53

Kramfast säljer fastigheten Frånö 6:106 till Fiskja Fastigheter

En industribyggnad

Det kommunala fastighetsbolaget Kramfast säljer industrifastigheten Frånö 6:106 – där tidigare Saab och Tvättman huserade – till Fiskja Fastigheter. 

– En bra lösning för båda parter, säger Kramfasts vd Per Eriksson.

– Vi ser fram emot att utveckla fastigheten tillsammans med både befintliga och nya hyresgäster, säger Jonas Norén, VD på Fiskja Fastigheter.

Industrifastigheten har idag tolv hyresgäster – samtliga företag – och Jonas Norén ser flera fördelar med den.

– Dels det geografiska läget, dels logistiken med flera stora portar och infarter. Den lämpar sig mycket väl för lättare industri och många verksamheter inom det spannet.

För närvarande finns det vakanta lokaler på sammanlagt cirka 1 500 kvadratmeter.

– Vi kommer i första skedet att fortsätta förädla det som finns och i steg två att se över hur vi kan skapa nya möjligheter, både för befintliga hyresgäster och potentiella nya hyresgäster.  Vi har redan förfrågningar gällande flertalet av de vakanta ytorna. 

– Vi tar med oss vår erfarenhet av fastighetsutveckling och en strategi – att jobba med en specifik typ av kommersiella fastigheter – och ser det här som ett viktigt steg i vår satsning på Kramfors, säger Jonas Norén.

Satsar på Kramfors

Tidigare har ägarna Lars–Erik och Anders Sjöberg förvärvat fastigheterna Muraren 7 (som numera inrymmer bland annat en padelhall) samt Muraren 5 – med verksamheter som exempelvis Kramfors Bokhandel, Blomstrande Hem och Järnvägskiosken – i centrala Kramfors.

– Vi ser en stor potential i Kramfors och kommer att fortsätta investera i intressanta fastigheter, som gagnar både vår koncerns och kommunens utveckling, säger Jonas Norén.

Per Eriksson, Kramfast, är nöjd med att affären med Fiskja Fastigheter slutförts.

– Processen har tagit tid men den här lösningen är bra för båda parter och vi önskar Fiskja Fastigheter lycka till med sina planer för fastigheten, säger han.

Köpeskillingen för fastigheten Frånö 6:106 blev 3 750 000 kr.