24 nov 2020, 10:23

Kommunens företagsservice ger råd och hjälp – bland annat med olika ansökningar om Coronastöd

Två män utanför en entrén.
Marcus Grönlund (t v) och Janne Mellander.

Coronapandemin gör läget tufft för många företag.

Kramfors kommuns Företagsservice finns till för alla företag i kommunen, för hjälp och rådgivning.

Det kan till exempel handla om:

* Omsättningsstöd till dig som driver enskild näringsverksamhetoch har fått ett större omsättningstapp till följd av Coronapandemin. Ansökan görs via Boverket: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/

* Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning till följd av Coronapandemin. Mer information och ansökan hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html?q=omställningsstöd

Korttidsarbete – tidigare kallat korttidspermittering – som innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Mer information och ansökan hos Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

* Utvecklingschecken, som erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Mer information och ansökan hos Region Västernorrland: https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/utvecklingscheck/

* Affärscoachning. I samarbete med Västernorrlands kommuner erbjuder BizMaker just nu upp till åtta timmar kostnadsfri affärscoachning till alla företagare i länet som vill och kan förnya sin affärsmodell. Läs mer på: https://bizmaker.se/omstallning/

På  www.verksamt.se finner du samlad information om stöd till näringslivet.

Kontakta Företagsservicen på kommunens näringslivsenhet om du har övriga frågor. Vi hjälper dig!

Kontaktpersoner på Företagsservice:
Marcus Grönlund, tel 0612-80 504, e–post: marcus.gronlund@kramfors.se
Janne Mellander, tel 0612-80 106, e–post janne.mellander@kramfors.se