27 okt 2022, 10:50

Julgåva till kommunens medarbetare stimulerar lokal handel

En affisch

Kommunstyrelsen har beslutat om att ge anställda en julgåva –  ett Kramkort på 500 kronor. På så sätt stöttas medarbetare och lokala företag i ansträngda tider.

Kriget i Ukraina har medfört att världsekonomin är satt under stark press och det påverkar i högsta grad även i Sverige. Det handlar bland annat om höga bränsle- och energikostnader och rejäla kostnadsökningar på mat och andra hushållsprodukter. Detta påverkar alla svenska hushåll och därmed även medarbetare i kommunens verksamheter.  

– Vi är glada över att kunna ge våra medarbetare ett extra tack och vi vill gärna visa vår uppskattning för deras insatser. Samtidigt vill vi stötta våra lokala näringsidkare och med Kramkortet stannar pengarna kvar i kommunen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppmaning att stötta lokal handel

– Julhandeln kan komma se annorlunda ut i år eftersom hushållens köpkraft befaras minska med anledning av lågkonjunktur, räntehöjningar och utvecklingen av drivmedels- och energipriser, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Vi hoppas att fler arbetsgivare har möjlighet att stimulera den lokala handeln genom att köpa Kramkort till sina anställda. Det handlar om överlevnad och viktiga arbetstillfällen.

Kramkortet hos 50 företag

Kramkortet är framtaget av Kramfors Handel och gäller i dagsläget hos drygt 50 företag, som verkar inom olika branscher i hela Kramfors kommun. Det delas ut till alla som har en tillsvidareanställning i kommunen eller en månadsanställning då aktiviteten genomförs. Även timvikarier som tjänstgjort i betydande omfattning omfattas av beslutet.

Kostnaden bedöms till cirka 1 miljon kronor och kommer att tas från kommunstyrelsen. Rättslig grund för beslutet är att arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren får inte ge gåvan i pengar, men kan ge den i form av varor eller presentkort som inte kan bytas mot pengar.

Läs mer om Kramkortet här och vilka som är anslutna till det: https://www.kramforshandel.se/presentkortet/