18 apr 2023, 7:38

Intressant samarbete mellan Folksam och Ådalsskolan

Fr v Marcus Wikström och Torbjörn Berg, Folksam, samt Per-Eric “Perra” Westin och Monica Bergström, Ådalsskolan.

Ådalsskolans gymnasium har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksams enhet i Kramfors. Elever på Ådalsskolans Försäljnings– och serviceprogram får göra praktik på Folksam och i förlängningen kan det leda till anställning.

– Vi har sett hur elever som fått den här möjligheten växt både som individer och förbättrat sina betyg, säger Monica Bergström, rektor för yrkesförberedande program på Ådalsskolan.

Försäljnings– och serviceprogrammet har ersatt Handelsprogrammet och läraren Per–Eric ”Perra” Westin är väldigt positiv till effekterna som kommer av kombinationen av teori och praktik.

– Du kan lära dig mycket inom skolans väggar men det är värdefullt att få omsätta kunskaperna i praktiken och att få en inblick i hur det fungerar på en arbetsplats.

– Ofta kan en elev som inte känner sig entusiastisk i skolmiljön få en kick av att göra praktik. Vi har sett åtskilliga exempel på hur skoltrötta elever inspirerats till att tagga upp sitt skolarbete sedan de fått praktikplats och sett hur det utvecklat dem.

Ge rätt förutsättningar

Samarbetet mellan Ådalsskolan och Folksam inleddes för ett drygt ett år sedan och hittills har tre elever fått göra praktik på försäkringsbolagets kundserviceavdelning.

Torbjörn Berg och Marcus Wikström är gruppchefer på kundservice i Kramfors och berättar om de positiva intryck de har av hur det fungerat så här långt.

– De elever vi tagit emot har initialt varit blyga och lite avvaktande, vilket är helt naturligt. Men allt eftersom de utmanats att ta initiativ, fått ökat ansvar och fler uppgifter har de vuxit som individer och visat prov på kvaliteter som gör att vi ser dem som lovande, säger Marcus Wikström.

Av säkerhetsskäl måste eleverna ha fyllt 18 år för att få göra praktik hos Folksam.

– Vi tar heller inte emot fler än två–tre per läsår, för att kunna ha tid att ge dem rätt förutsättningar till en bra introduktion, utbildning och stöttning, säger Torbjörn Berg.

Hjälp i kompetensförsörjningen

Både han och Marcus Wikström ser samarbetet med den lokala gymnasieskolan som spännande ur flera perspektiv.

– Dels kan det här kanske bli ett koncept som kan användas på andra av våra enheter i landet, dels kan det hjälpa oss i vårt ständiga arbete med kompetensförsörjning, säger Marcus Wikström.

Folksam har drygt 400 medarbetare och flera olika funktioner i Kramfors.

– Vi behöver emellanåt rekrytera nya medarbetare och kan vi fånga upp en del av dem på det här sättet är det perfekt, säger Torbjörn Berg.

Under praktikperioden tillbringar eleverna hälften av tiden på Folksam och resten av tiden på skolan.

– Det innebär att eleverna för en visstidsanställning hos oss, säger Marcus Wikström.

”Många vill bo kvar och hitta jobb här”

Ådalsskolan har samarbete med flera företag i kommunen om lärlings– och praktikplatser.

– Det är givande för båda parter men kanske framför allt för eleverna, som får både erfarenhet och i många fall möjlighet till jobb direkt efter gymnasiestudierna, säger ”Perra” Westin.

Han poängterar att det finns ett stort kompetensbehov hos många företag i kommunen och att det finns chanser att göra fina karriärer i dem.

– Alla ungdomar som går ut gymnasiet vill inte flytta härifrån. Många vill bo kvar och hitta ett jobb i kommunen. Att vi och det lokala näringslivet tar hjälp av varandra ger enbart fördelar för alla inblandade, säger Monica Bergström som i sin rektorsroll strävar efter att både fördjupa och upprätta ännu fler samarbeten med företag i olika branscher.

För en av eleverna som gör praktik på Folksam väntar nu två månaders sommarjobb.

– Sedan är chansen stor till en anställning efter det, säger Torbjörn Berg.

* * *

Fakta om Försäljnings– och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet på Ådalsskolans riktar sig till dem som vill jobba med försäljning, handel och kommunikation. Under programmets gång ges kunskaper inom försäljning, logistik, marknadsföring och kundservice.

Undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet är både teoretisk och praktisk. I programmet ingår 15 veckors praktik där eleverna får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. 

Försäljnings- och serviceprogrammet är ett yrkesförberedande program som leder till en yrkesexamen och förbereder eleverna inför att jobba som exempelvis marknadsassistent, butikssäljare, kundtjänstmedarbetare och inköpsassistent.